Passend Onderwijsgroep m/h groep 6-7-8

jun 6, 2018

De kinderen zijn afgelopen les flink aan de slag gegaan met het ontwerpen van de stoel voor hun eigen beroemdheid... een geweldig proces waarbij de creativiteit aan alle kanten te zien is. 

Deze week kunnen de kinderen hun eigen ontwerp afmaken zodat ze volgende week aan de slag kunnen. 

Woensdagmiddag 13 juni starten we met de uitvoeringsfase. Dit houdt in dat de kinderen van hun ontwerp een daadwerkelijke stoel gaan maken. Ze mogen hiervoor allerlei verschillende materialen gebruiken: hout, karton, textiel, plastic, etc. Diverse materialen zijn op school aanwezig, maar we stimuleren ook dat kinderen eigen materiaal meenemen van thuis zodat ze zeker aan de slag kunnen met hun ontwerp. 

We zoeken ook nog hulpouders voor aankomende woensdagmiddag en mogelijk ook voor woensdagmiddag 20 juni. Hierover ontvangt u nog een mail met de details. 

jun 1, 2018

De afgelopen bijeenkomst hebben we de designstoelen van elkaar eens goed bekeken en hebben de kinderen de informatie die ze over de stoel gevonden hadden, met elkaar uitgewisseld. Wat fijn dat zoveel kinderen dit 'huiswerk' ook gedaan hadden en netjes bij zich hadden. 

We hebben deze les aandacht besteed aan ergonomie. We hebben onszelf gemeten en gekeken naar de ideale stoelhoogte, de lengte van het zitvlak en de hoogte van de armleuningen. Het lastige was dat we zelfs de tabel nog verder moesten uitbreiden en hierbij ons rekentalent moesten inzetten om de juiste maten te berekenen. Leuk hoe de kinderen elkaar hierbij geholpen hebben. 

Dit hebben we ook gedaan voor onze 'gast'. Voor sommige was dit nogal een uitdaging aangezien hun gast een fictief figuur is. Hierover hebben de kinderen zelf nagedacht en hierin mogen ze zelf keuzes maken ten aanzien van de afmetingen. 

Volgende week gaan we een start maken met het ontwerpen van onze eigen stoel, die speciaal voor de gast gemaakt wordt. Om hiermee te kunnen starten is het van belang dat de kinderen bladzijde 20 maken uit hun werkboekje. Dit mag gewoon op school, maar kan ook thuis gedaan worden. 

mei 16, 2018

Afgelopen huiswerkopdracht
We hebben vandaag kennis gemaakt met de beroemdheden waarvoor de kinderen hun stoel gaan maken. Leuk om te zien hoeveel werk sommige kinderen gemaakt hebben van deze huiswerkopdracht.

      

 

Huiswerk designboek
Deze week zijn we gestart met het onderzoeken van één designstoel. Ieder kind heeft er een gekozen die ze gaan onderzoeken. Op internet zoeken ze naar informatie over de stoel en dit verwerken ze in één informatieblad. Dit mag op de computer, maar uiteraard mogen ze dit ook zelf op papier schrijven. Ook maken ze een schets in hun werkboekje van deze stoel. Al deze bladen samen maken ons designboek. We zijn hier in de klas al aan gestart, maar de kinderen moeten dit op school of thuis in de komende weken afmaken. Op dinsdag 29 mei is de volgende bijeenkomst en dan moeten alle kinderen deze opdracht af hebben.

     

     

Volgende bijeenkomst
Vanwege het schoolkamp van groep 8, volgende week, is er dan geen PO-groep. De week erop hebben we de bijeenkomst verzet van woensdag 30 mei naar dinsdag 29 mei i.v.m. de stakingsactie op de woensdag.

apr 26, 2018

We zijn afgelopen week gestart met een nieuw project in de peergroep: Restaurant 'De Verbinding'.

Hieronder leest u wat meer over de inhoud van het project en het huiswerk voor na de vakantie!

 

 

jan 10, 2018

Hallo allemaal,

Vandaag zijn wij begonnen met het project de honingdans.

 

 

 

 

 

nov 24, 2017

De kinderen zijn hard aan het werk met het (af)maken van het verhaal van Dagmar. Hier gebruiken ze veel verschillende vaardigheden bij.

Plannen: De kinderen hebben voor de afgelopen twee weken en de komende twee weken een planning gemaakt voor het schrijven en illustreren van hun verhaal.

Samenwerken: Sommige kinderen maken samen het boekje waarbij de taakverdeling een belangrijk onderdeel is. Ook het eens worden over de verhaallijn is niet altijd even makkelijk.

Verhaal schrijven: Hoe zorg je ervoor dat je plan ook daadwerkelijk goed uit de verf komt in je verhaal? We hebben allemaal een plan gemaakt over het verhaal waarin een globale schets van het verhaal verzonnen is. Daarnaast hebben de kinderen nagedacht over de vormgeving, de hoofdpersonen maar ook over waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.

Tekenen/illustreren: Hoe zorg ik dat het verhaal er ook leuk uit ziet? De kinderen zijn druk met fotograferen, tekenen, digitaal bewerken, tekenen in paint(3D), etc. Zeer divers en lang niet altijd makkelijk.

 

De komende les komt aan bod:

Verwerken van feedback: De kinderen krijgen allemaal van de leerkracht feedback op hun voorlopige verhaal en de illustraties. Deze verwerken ze (naast de feedback van enkele groepsgenoten) om het verhaal nog sterker te maken.

Vormgeving: Ze denken na over hoe ze willen dat het boek straks wordt. Moet het een prentenboek worden, gebruiken we een powerpoint om het boek digitaal te projecteren, scnannen we alles in waardoor het één geheel wordt? Veel vragen waar de kinderen nog over moeten nadenken.

Presentatie: De laatste les is de presentatie. In elk geval gebeurt dit aan de groepsgenoten van de PO-groep, maar hopelijk ook aan de andere groepen zodat deze kinderen weten waar ze zo hard aan hebben gewerkt.

 

Vrijdag 1 december gaat de PO-groep niet door in verband met Sinterklaas. 8 en 15 december zjin de twee laatste lessen van dit project.  

 

nov 10, 2017

We zijn nu volop in de ontwikkelingsfase van ons project.

Alle kinderen zijn nu bezig met het herschrijven/aanvullen of helemaal zelf verzinnen van een sprookje. Hiervoor mogen ze het sprookje van Dagmar als startpunt gebruiken. We hebben de tekst en het verhaal kritisch bekeken en herschreven. Sommige kinderen/groepjes maken hier gebruik van in hun eigen sprookje.

De tekst wordt door alle kinderen op de computer verwerkt en uitgetypt. Voor de platen worden allerlei verschillende technieken gebruikt: fotografie, plaatjes tekenen in Paint(3d), schilderen, tekenen op papier, etc. De creativiteit komt nu al goed uit de verf.

Ze hebben allemaal een planning voor de komende vier weken gemaakt zodat we er zeker van zijn dat het sprookje op tijd af is.

Voor het ontwikkelen van een sprookje moet je over veel zaken nadenken: wie is de doelgroep, waar wil ik dat het verhaal over gaat, wie zijn de hoofdpersonen, waar en wanneer speelt het verhaal zich af, etc. Hierover hebben de kinderen goed nagedacht en hierin wordt tussendoor nog het een en ander aangepast als het toch niet zo goed uitkomt.

Kortom... voor de juf is het genieten van alle creativiteit en diversiteit. En voor de kinderen is het flink hard werken.

In de klas mogen ze met het project verder werken. Dit wordt met de leerkrachten van de betreffende groepen besproken. Er is dus deze week geen huiswerk. Ik heb met de kinderen afgesproken dat we het voortaan 'niet-hier-werk' noemen omdat het ook iets is wat ze mogelijk in de klas kunnen doen. Deze week geldt dus dat ze als 'Niet-hier-werk' verder mogen met hun sprookje over Dagmar.  

nov 1, 2017

We hebben nog een paar bijeenkomsten te gaan. In deze lessen gaan we aan de slag met het zelf schrijven, ontwerpen en illustreren van een sprookjesverhaal. Hoe we dit precies gaan doen is per kind verschillend, maar we zien nu al dat het resultaat schitterend gaat worden.

Bijeenkomsten:
Vrijdag 3 november - werkles eigen verhaal
Vrijdag 10 november - werkles eigen verhaal
Vrijdag 17 november - werkles eigen verhaal - boek in elkaar zetten/vormgeven
Vrijdag 24 november - werkles eigen verhaal - boek in elkaar zetten/vormgeven
Vrijdag 8 december - laatste werkles - aan de hand van feedback aanpassingen doen
Vrijdag 15 december - presenteren prentenboek/sprookjesverhaal

okt 18, 2017

De kinderen hebben de afgelopen weken veel geleerd over verschillende verhaalvormen. De opdracht voor vrijdag 27 oktober is dat ze een kort verhaaltje schrijven of een tekening maken over hun vakantie. Hierin gebruiken ze zoveel mogelijk kennis van de afgelopen lessen.

Denk aan: kleurgebruik, primaire, secundaire en complementaire kleuren, schetsen van een gezicht en lichaamshoudingen, de opzet van een sprookje, etc.

sep 22, 2017

Vandaag hebben we ingezoomd op kleuren. We hebben het gehad over primaire kleuren (rood, geel, blauw), secundaire (oranje, groen en paars) en tertiaire kleuren (geelgroen, geeloranje, roodoranje, roodviolet, blauwviolet, blauwgroen). Ook hebben we gesproken over complementaire kleuren (rood-groen, oranje-blauw, paars-geel).

    

De kinderen wisten al ontzettend veel over kleuren en het mengen hiervan te vertellen. Ook wisten ze dat wit geen kleur is, maar eigenlijk bestaat uit alle kleuren.

De praktijk was hierbij een mooie aanvulling, want hoe krijg je nu die mooie paarse kleur? Wanneer is groen nu precies goed gemengd, in jouw ogen? Welke kleur vind je zelf eigenlijk mooi? En dit hebben ze uitgeprobeerd met potlood en verf wat resulteerde in mooie kleurencirkels en in mooie 'nieuwe' kleuren.

    

 

sep 15, 2017

De eerste twee bijeenkomsten zitten erop. De kinderen zijn bezig geweest met het Sprookje van Dagmar waarin een meisje haar 'oudere' zelf tegenkomt en uiteindelijk door een plas water verdwijnt. De komende weken gaan we op onderzoek uit naar allerlei verschillende soorten verhalen, tekeningen en zoeken we een passend einde voor het sprookje van Dagmar.

Deze week hebben we het gehad over de verschillende soorten verhalen: een sprookje, legende, mythe, fabel, parabel en een sage. Deze hebben we met elkaar vergeleken en gekeken naar de hoofdpersonen, de soort wezens, in welke tijd het zich afspeelt, of het verhaal echt gebeurd is en wat de bedoeling van het verhaal was.

Huis/schoolwerk
De kinderen krijgen regelmatig opdrachten mee die ze thuis of op school moeten uitvoeren of een onderwerp waar ze over na moeten denken.

Voor afgelopen week was het huiswerk:
Zoek een sprookje dat je nog niet zo goed kent (liefst van Grimm of Andersen) en lees deze. Maak er een korte samenvatting van en neem deze mee naar de volgende bijeenkomst. De helft van de groep had dit gedaan... dus het huiswerk blijft voor de andere helft van de groep staan voor volgende week (22 september).

Volgende week gaan we met kleuren en verf aan de slag. (eventueel misschien oude kleding aan?) 
Denk na over wat kleuren voor je betekenen. Welk gevoel krijg je bij een kleur, welke kleuren vind je mooi of fijn en welke juist niet?