Groep 3

mei 16, 2019

Wij starten nu met thema 11 van Lijn 3: Een hut bouwen.

mei 16, 2019

In dit blok wordt de overgang gemaakt van de kralenketting naar de getallenlijn. De leerlingen leren getallen t/m 100 aflezen en plaatsen op de gestructureerde getallenlijn.

Het splitsen van getallen tussen 10 en 20 in tien en een aantal eenheden in formele notatie komt aan bod.
De leerlingen tellen in sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud op de getallenlijn.

Er worden plattegronden van bouwsels gemaakt.

mei 10, 2019

Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 3 naar het kasteel in Hernen geweest.


Bij aankomst zagen we een mooie poort, de gracht en kantelen van het kasteel.
Meneer Bart gaf ons een rondleiding door het kasteel.

We hebben gezien waar de keuken was. We hebben geleerd dat ze de open haard gebruikten voor het koken, voor warmte en voor licht.

Ook mochten we een kijkje nemen in de gevangenis. Dat was best wel spannend.

Tot slot mochten de kinderen meneer Bart helpen met het aantrekken van echte ridderskleren. 
Hij droeg een harnas, beschermmuts, maliënkolder, handschoenen, beenbeschermers, een schild en de ketelhelm. Bart vertelde dat die helm vroeger ook werd gebruikt om in te koken.

Het was hartstikke leuk en we hebben heel veel geleerd over het kasteel en over het leven van ridders.

 

 

apr 10, 2019

Wij starten nu met thema 10 van Lijn 3: Dieren.

apr 1, 2019

In dit blok leren de leerlingen getallen opzetten en aflezen op de kralenketting.
Ook het optellen en aftrekken tussen 10 en 20 naar analogie van het rekenen t/m 10 komt aan bod.

14 + 2 = denk aan 4 + 2

De leerlingen leren inhouden meten met niet standaardmaten.

Vanaf dit blok wordt gewerkt aan het memoriseren van het optellen en aftrekken t/m 10.
Het memoriseren (meteen weten) gebeurt op basis van het herkennen van somtypen, waarvan de leerlingen het antwoord meteen weten.

+1/+2 sommen
10-vriendjes
vijf-sommen
dubbelen
(bijna)verdwijnsommen


oefenen met somtypen herkennen in de speelzaal (bewegend leren)

mrt 29, 2019

 

Vandaag was het heerlijk weer.
We konden buiten picknicken onder deze prachtige boom.

mrt 29, 2019

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema Reizen door de tijd.
Een aantal juffen en meester gingen door de tijdmachine en kwamen in verschillende tijdperken terecht.  

In de klas zijn we gestart met de tijd van de dinosauriërs. En wat hebben we al veel geleerd.

mrt 15, 2019

Wij starten nu met thema 9 van Lijn 3: Kunst

Wat hebben de kinderen de afgelopen thema's al veel geleerd. 
Hieronder een verhaaltje van Thijmen. Gemaakt op het letterbord. Knap he!

 

mrt 12, 2019

In blok 9 gaan we aftrekken t/m 10.
We werken met het herkennen van somtypen.

· -1 en -2 (terugtellen met sprongen van 1 of 2)
· vijf-sommen (waarbij je gebruik maakt van de vijfstructuur)
· (bijna)-verdwijnsommen, bijv. 7-7= of 7-6=
· 10-vriendjes: welke sommen kun je maken met de 10-vriendjes? Bijv. 10-7=3, 10-3=7
· De sommen die dan overblijven zijn de moeilijke sommen. Die kun je uitrekenen op het rekenrek.

De leerlingen maken dit blok kennis met de waarde en onderlinge relaties van munten t/m 50 cent. Daarnaast leren ze ook kleine bedragen te betalen met de munten.

feb 22, 2019

Op donderdag 21-02-2019 zijn we naar de muziekvoorstelling 'En nu.... allemaal!' geweest.
Deze voorstelling vond plaats op de Viersprong.

Dit is een interactieve voorstelling.
De vier domeinen van muziek (muziek maken, luisteren naar muziek, muziek vastleggen en zingen) staan hierbij centraal.

Daarna kregen we een gastles in de klas.
De hele klas, inclusief de juf, is tijdens deze gastles actief aan de slag gegaan met de bovenstaande domeinen. Er werd gezongen, gespeeld en geëxperimenteerd met geluiden en grafische notaties. De klas heeft ervaren hoe leuk het is om samen met muziek bezig te zijn.

 

 

feb 15, 2019

Rekenspelletjes in groep 3

feb 8, 2019
Wij starten nu met thema 8 van Lijn 3: De schat. Het gaat over grote en kleine schatten, vondsten en de waarde van schatten.
feb 4, 2019

In blok 8 gaan we optellen t/m 10. Dit doen we m.b.v. de getalbeelden die ingeprent zijn. Daarnaast werken we met het herkennen van somtypen.
+ 1 en +2 (verdertellen met sprongen van 1 of 2)
Vijf-sommen: getalbeeld van 5 en iets erbij.
10-vriendjes en verliefde harten: twee getallen die samen 10 zijn.
dubbelen

Daarnaast leren de leerlingen dat je de getallen in optelsommen kunt verwisselen: in plaats van 1 + 5, de som omkeren en rekenen met 5 +1.
 
De sommen die dan overblijven zijn de ‘moeilijke sommen’. Die kun je uitrekenen op het rekenrek, of kijkend naar het rek. In één of twee stappen, via de vijfstructuur.

De leerlingen leren sommen van pijlentaal om te zetten in de formele notatievorm.

De leerlingen leren klokkijken; hele en halve uren en kwartieren.
En de begrippen vroeger en later.

jan 22, 2019

Wat fijn dat er ouders zijn die zich hebben opgegeven om boeken te halen bij de bibliotheek.
Elke vrijdagochtend mogen de kinderen hier lekker in lezen.
En dat is genieten!

jan 19, 2019
Wij starten maandag met thema 7 van Lijn 3: Zon, maan en sterren. Dit wordt een boeiend thema over het heelal en de planeten, speciaal voor de jonge onderzoeker!
jan 16, 2019

Vandaag hebben de kinderen van groep 3 een dansles gekregen van dansjuf Sanne.
De muziek en danspasjes hoorden bij verschillende wereldgodsdiensten en culturen.
Volgende week krijgen we nog een dansles van Sanne. 
Daar hebben de kinderen nu al heel veel zin in!

jan 16, 2019

In dit blok wordt het rekenrek geïntroduceerd. Bij het opzetten en aflezen van getallen op het rekenrek leren de leerlingen werken met vaste getalbeelden. Getallen t/m 10 worden op de bovenste staaf opgezet. 
De getallen boven de 10: eerst de bovenste staaf vol maken. Om 17 op te zetten, verschuif je eerst 10 op de bovenste staaf en dan pak je de onderste staaf in één greep 5 en 2.

Als extra (varia) leren de leerlingen de getalbeelden van dubbelen herkennen: dubbel 2 is 4, dubbel 8 is 16 (t/m dubbel 10).

De oppervlakte van (gedeeltelijk bedekte) voorwerpen wordt bepaald met natuurlijke maken.
De euromunten van 1, 2, 5 en 10 cent komen aan bod. De leerlingen leren de munten samen te voegen tot een bedrag van 20 cent.

jan 2, 2019


We zijn gestart met het thema wereldgodsdiensten.
De komende weken leren de kinderen over het Christendom, de Islam, het Jodendom, het Boeddhisme en het Hindoeïsme.

 

dec 27, 2018
dec 20, 2018

Wisten jullie dat….

-thema 2 wereldgodsdiensten is gestart en groep 3 ook meedoet met de keuzeateliers op vrijdagmiddag?

-groep 3 vanaf afgelopen maandag in groepjes zit? De kinderen krijgen tijdens de lessen meer coöperatieve werkvormen en leren dat ze van én met elkaar kunnen leren.

-het belangrijk is dat de kinderen ook in de kerstvakantie goed blijven lezen?
Vandaag hebben de kinderen een kerstleesbingo
mee naar huis gekregen.
Als de kaart vol is mogen ze die na de vakantie bij mij inleveren.

-in de 2e, 3e en 4e week na de kerstvakantie de Cito-toetsen worden afgenomen?
De kinderen kunnen met rekenverhaaltjes oefenen op
www.redactiesommen.nl

-ik ontzettend trots ben op jullie kinderen?
Wat zijn ze als groep en als individu gegroeid de afgelopen maanden. 

Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie en een gezond en gelukkig 2019 toe!

 

dec 14, 2018
Wij starten nu met thema 6. Het zesde thema van Lijn 3 heet 'Het is feest!' Dit thema gaat over het vieren van allerlei soorten feesten.
dec 7, 2018

Rekenen blok 6

In blok 5 is de telrij uitgebreid tot 100. In blok 6 krijgen vooral de vijfvouden en tienvouden veel aandacht. Ook wordt er aandacht besteed aan de buren van de tienvouden.
Het tellen van hoeveelheden gebeurt met behulp van de vijf- en tienstructuur.

De splitsingen t/m 10 worden herhaald met behulp van diverse splitsschema’s. Nieuw is het T-model.

De pijlentaalsommen gaan nu voorzichtig over het tiental.
Zowel bij het optellen als het aftrekken wordt het tiental overschreven. Dit wordt opgelost door doortellen en terugtellen.

Bij het meten gaan de kinderen lengtes vergelijken met behulp van stroken.


nov 28, 2018

Gisteren mochten de kinderen de schoen zetten, wat een feest!

Vanochtend zagen we dat rommelpiet in de klas was geweest.
Stoelen lagen door de klas, werkjes waren niet opgeruimd en... onze schoenen waren verdwenen..

Gelukkig hebben we ze teruggevonden in de kasten.
Alle kinderen hebben pietenplaatjes gekregen én een verrekijker.


Geweldig, dankjewel Sinterklaas!

Vanmiddag hebben de kinderen meegedaan aan de pietengym.

nov 16, 2018
Wij starten nu met thema 5. Het vijfde thema van Lijn 3 heet 'Mijn Lijf'.
nov 16, 2018


In blok 5 wordt de telrij uitgebreid tot 100.
Naast het splitsen van getallen in een tienvoud en eenheden is er in dit blok ook aandacht voor het samennemen van 10 en een getal kleiner dan 10.

In dit blok leren de kinderen aanvullen t/m 10 en 20.

De pijlentaalsommen worden uitgebreid. Er wordt verschillende keren in- of uitgestapt.
Leerlingen bedenken een verhaal bij een pijlentaalsom of ze zetten een verhaal om in pijlentaal.
Het klokkijken wordt uitgebreid naar met de kwartieren.
De leerlingen vergelijken verschillende oppervlakten.

 

okt 29, 2018
Wij starten nu met thema 4. Het vierde thema van Lijn 3 heet 'Op wielen'. Het thema gaat over hulpdiensten, zoals een ambulance en de brandweer, maar ook over andere vervoermiddelen op wielen.
okt 24, 2018

Doelen blok 4:

Verder- en terugtellen t/m 30 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van getallen tussen 10 en 20 (in tienvouden en eenheden)
Verhaal bedenken bij de pijlentaal
Tellen met blokken
Geld eerlijk verdelen

 

okt 11, 2018

Hallo daar!

Mijn naam is Kim en vanaf 22 oktober start ik met mijn stage in groep 3 bij juf Lieke. Ik ben hier tot het einde van het schooljaar te vinden: eerst één dag in de week (maandag) en later worden dit twee dagen. Ik zit momenteel in mijn vierde jaar van de alpo. Dit is een gecombineerde studie waarbij ik lessen volg aan de pabo en pedagogische wetenschappen op de Radboud Universiteit studeer. Naast al dat studeren vind ik het leuk om piano te spelen en te tekenen en zing ik wekelijks met veel plezier bij een studentenpopkoor. Daarnaast ben ik graag buiten of ga ik graag op pad met vrienden.

 Ik kijk alvast erg uit naar mijn periode als stagiaire hier op de Viersprong!

 Hopelijk tot snel!

okt 10, 2018

Tijdens de kinderenboekenweek hebben de kinderen van groep 3
een tekening gemaakt bij het boek 'Hugo, een vreselijk eng beest?'

Pieter heeft het zilveren penseel gewonnen en Nikki van Werven het gouden penseel.
Gefeliciteerd!

okt 7, 2018
Wij starten nu met thema 3. Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'.
sep 30, 2018
sep 26, 2018

Doelen blok 3:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 7-9-10
Optellen en aftrekken in pijlentaal t/m 10 (bussommen)
Ze leren ook patronen voortzetten
En klokkijken; hele en halve uren

sep 13, 2018

Doelen blok 2:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 3-4-5-6-8
Tellen met sprongen van 2

sep 13, 2018
Wij starten nu met thema 2. Het tweede thema vanLijn3heet 'De boom'. Dit thema staat in het teken van de herfst en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt in de natuur.
sep 10, 2018

De verbale schrijfhandelingen, horend bij de schrijfletters zoals wij ze leren in de methode Klinkers. Deze ondersteuning kan helpen wanneer uw kind thuis oefent met het schrijven. Het is bedoeld als hulpmiddel om uw kind te ondersteunen.

 

aug 26, 2018

Doelen blok 1:
Getallen (symbolen) t/m 12 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 12 en volgorde op de getallenlijn
Verkort tellen t/m 12

U kunt het verkort tellen thuis oefenen door steeds 1 'volle'  hand te laten zien ( vijf...) en van de andere hand één of meerdere vingers: uw kind zegt dan het aantal. 

aug 26, 2018
Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3.
aug 22, 2018
Praktische zaken groep 3.