Groep 3

dec 14, 2018
Wij starten nu met thema 6. Het zesde thema van Lijn 3 heet 'Het is feest!' Dit thema gaat over het vieren van allerlei soorten feesten.
dec 7, 2018

Rekenen blok 6

In blok 5 is de telrij uitgebreid tot 100. In blok 6 krijgen vooral de vijfvouden en tienvouden veel aandacht. Ook wordt er aandacht besteed aan de buren van de tienvouden.
Het tellen van hoeveelheden gebeurt met behulp van de vijf- en tienstructuur.

De splitsingen t/m 10 worden herhaald met behulp van diverse splitsschema’s. Nieuw is het T-model.

De pijlentaalsommen gaan nu voorzichtig over het tiental.
Zowel bij het optellen als het aftrekken wordt het tiental overschreven. Dit wordt opgelost door doortellen en terugtellen.

Bij het meten gaan de kinderen lengtes vergelijken met behulp van stroken.


nov 28, 2018

Gisteren mochten de kinderen de schoen zetten, wat een feest!

Vanochtend zagen we dat rommelpiet in de klas was geweest.
Stoelen lagen door de klas, werkjes waren niet opgeruimd en... onze schoenen waren verdwenen..

Gelukkig hebben we ze teruggevonden in de kasten.
Alle kinderen hebben pietenplaatjes gekregen én een verrekijker.


Geweldig, dankjewel Sinterklaas!

Vanmiddag hebben de kinderen meegedaan aan de pietengym.

nov 16, 2018
Wij starten nu met thema 5. Het vijfde thema van Lijn 3 heet 'Mijn Lijf'.
nov 16, 2018


In blok 5 wordt de telrij uitgebreid tot 100.
Naast het splitsen van getallen in een tienvoud en eenheden is er in dit blok ook aandacht voor het samennemen van 10 en een getal kleiner dan 10.

In dit blok leren de kinderen aanvullen t/m 10 en 20.

De pijlentaalsommen worden uitgebreid. Er wordt verschillende keren in- of uitgestapt.
Leerlingen bedenken een verhaal bij een pijlentaalsom of ze zetten een verhaal om in pijlentaal.
Het klokkijken wordt uitgebreid naar met de kwartieren.
De leerlingen vergelijken verschillende oppervlakten.

 

okt 29, 2018
Wij starten nu met thema 4. Het vierde thema van Lijn 3 heet 'Op wielen'. Het thema gaat over hulpdiensten, zoals een ambulance en de brandweer, maar ook over andere vervoermiddelen op wielen.
okt 24, 2018

Doelen blok 4:

Verder- en terugtellen t/m 30 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van getallen tussen 10 en 20 (in tienvouden en eenheden)
Verhaal bedenken bij de pijlentaal
Tellen met blokken
Geld eerlijk verdelen

 

okt 11, 2018

Hallo daar!

Mijn naam is Kim en vanaf 22 oktober start ik met mijn stage in groep 3 bij juf Lieke. Ik ben hier tot het einde van het schooljaar te vinden: eerst één dag in de week (maandag) en later worden dit twee dagen. Ik zit momenteel in mijn vierde jaar van de alpo. Dit is een gecombineerde studie waarbij ik lessen volg aan de pabo en pedagogische wetenschappen op de Radboud Universiteit studeer. Naast al dat studeren vind ik het leuk om piano te spelen en te tekenen en zing ik wekelijks met veel plezier bij een studentenpopkoor. Daarnaast ben ik graag buiten of ga ik graag op pad met vrienden.

 Ik kijk alvast erg uit naar mijn periode als stagiaire hier op de Viersprong!

 Hopelijk tot snel!

okt 10, 2018

Tijdens de kinderenboekenweek hebben de kinderen van groep 3
een tekening gemaakt bij het boek 'Hugo, een vreselijk eng beest?'

Pieter heeft het zilveren penseel gewonnen en Nikki van Werven het gouden penseel.
Gefeliciteerd!

okt 7, 2018
Wij starten nu met thema 3. Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'.
sep 30, 2018
sep 26, 2018

Doelen blok 3:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 7-9-10
Optellen en aftrekken in pijlentaal t/m 10 (bussommen)
Ze leren ook patronen voortzetten
En klokkijken; hele en halve uren

sep 13, 2018

Doelen blok 2:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 3-4-5-6-8
Tellen met sprongen van 2

sep 13, 2018
Wij starten nu met thema 2. Het tweede thema vanLijn3heet 'De boom'. Dit thema staat in het teken van de herfst en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt in de natuur.
sep 10, 2018

De verbale schrijfhandelingen, horend bij de schrijfletters zoals wij ze leren in de methode Klinkers. Deze ondersteuning kan helpen wanneer uw kind thuis oefent met het schrijven. Het is bedoeld als hulpmiddel om uw kind te ondersteunen.

 

aug 26, 2018

Doelen blok 1:
Getallen (symbolen) t/m 12 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 12 en volgorde op de getallenlijn
Verkort tellen t/m 12

U kunt het verkort tellen thuis oefenen door steeds 1 'volle'  hand te laten zien ( vijf...) en van de andere hand één of meerdere vingers: uw kind zegt dan het aantal. 

aug 26, 2018
Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'. Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3.
aug 22, 2018
Praktische zaken groep 3.