Groep 8 

 

sep 21, 2017

Gisteren hebben we met heel groep 8 deelgenomen aan het schoolzwemtoernooi.

 

 

sep 13, 2017
Twee weken na de herfstvakantie start op dinsdagmiddag 7 november  om 14.30 tot 16.00 uur de cursus: Bouw je eigen website!
Geheel gesponsord door Yoast uit Wijchen.
Deze wordt begeleid door een programmeur van Yoast.
 
De cursus bestaat uit vier lessen die worden gegeven bij het Junior Technovium Wijchen, Huissteden 1401, 6605HK, Wijchen.
Op  dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 november van 14.30 tot 16.00 uur
 
Ben jij geinteresserd en gemotiveerd schrijf je dan snel in.
Dat kan vanaf nu op 
yoa.st/technovium
 
sep 6, 2017
Hieronde kunt u een rooster vinden waarop de vakken staan die door de week heen gegeven worden. Uiteraard wordt hier weleens vanaf geweken of omgeruild. In algemene zin staan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen altijd in de ochtenden op het programma. In de middagen zijn het vooral de ateliers en de gymles.
sep 5, 2017

Vandaag is het eerste huiswerk mee naar huis gegeven. Elke week maken de kinderen twee bladzijdes uit het boekje. Dit schrijven ze zelf in hun agenda (die ze elke dag mee naar huis mogen nemen... dit moeten we nog inoefenen). Ook op de taak zelf kan de datum geschreven worden.

Elke dinsdag moet het huiswerk weer op school zijn. Het mag ook eerder. We streven er weer als groep naar dat de kinderen hier elke week aan denken. Toch is het fijn als u daar als ouder ook af en toe de kinderen aan herinnert of in steunt. Sommige kinderen kunnen het al zelfstandig, maar anderen hebben wekelijks hulp nodig.

Zou u alstublieft goed willen kijken voordat u boekjes weggooit? Vorig schooljaar heb ik behoorlijk wat boekjes moeten bijmaken, wat niet alleen kosten met zich meebracht maar ook veel tijd kostte. Mogelijk kunt u met uw kind een vaste plaats afspreken waar het huiswerk bewaard wordt, zodat het niet zomaar in de papierbak verdwijnt of kwijtraakt ergens op de slaapkamer van uw kind. :)

In dit boekje (tot net na de herfstvakantie) zit werkwoordspelling en rekenwerk. Na de herfstvakantie wordt het boekje weer aangepast en kunnen er andere vakgebieden aan bod komen.

Uiteraard wordt het huiswerk dit jaar ook aangevuld met leerwerk voor bijvoorbeeld: Engels, topografie en de ateliertoets. Er is nooit meer dan één leertoets op een dag. Het kan wel zijn dat een toets op dezelfde dag valt als een toets voor taal, spelling of rekenen.

sep 4, 2017

Afgelopen week hebben de kinderen voor elkaar een ansichtkaart geschreven.

 

 

sep 1, 2017

Veel kinderen zijn deze vakantie op reis geweest, binnen Nederland, binnen Europa en zelfs daarbuiten. We hebben onze bestemmingen van de zomervakantie en andere vakanties op de wereldkaart weergegeven.

In het rood ziet u de bestemmingen van afgelopen zomer en in het paars de bestemmingen van voorgaande vakanties (ook die van de juf).

Leuk om te zien toch? En interessant om in de atlas op te zoeken waar iets ligt en dan op een blinde kaart dezelfde plek te vinden.. waarbij iemand dacht dat hij in Canada was geweest... maar het eigenlijk toch Turkije was. :)

 

aug 30, 2017

Elke woensdagmiddag hebben de kinderen een uur extra les i.v.m. het totale aantal lesuren van groep 1 t/m 8. Dit houdt in dat de kinderen van groep 7 en 8 op deze dag om 15.00u uit zijn. Dit loopt tot aan de meivakantie, na de meivakantie hebben de kinderen genoeg uren gemaakt en zijn ze om 14.00u uit.

Tijdens dit uur besteden we aan verschillende vakgebieden aandacht. De inhoud van het poweruur is afwisselend: topografie, eindcito oefenen, begrijpend lezen, woordenschat, werkwoordspelling en rekenen.

Dr kinderen worden in drie groepen verdeeld. Twee leerkrachten en één of twee studenten begeleiden de kinderen op deze momenten.

Het is handig als de kinderen op de woensdag extra drinken en mogelijk een tussendoortje meenemen naar school.

aug 28, 2017

Beste ouders,

Graag wil ik hier een paar praktische zaken behandelen voor de start van het schooljaar. Binnenkort zal de informatie die specifiek voor groep 8 van belang is, ook op de website geplaatst worden.

Gym
Op maandagmiddag gaan we naar de gym. Dit doen we op de fiets. De kinderen mogen om 14.00u vanuit de Arcus alleen naar huis. Mocht uw kind niet alleen naar huis mogen, dan kunt u dit bij mij melden. Hij/zij kan dan met de leerkracht van groep 7 en 8 mee naar school fietsen.
Geen gymspullen = niet meegymmen. De kinderen blijven dan op school in een andere klas tot 14.00u.

Vakantiefoto
Het is leuk als de kinderen deze week een vakantiefoto meenemen/opsturen. Zo kunnen we deze op het smartboard laten zien terwijl ze een uitgebreid verslag doen over hun vakantie. (op een USB-stick of mailen naar: cara.smeele@kansenkleur.nl)
Vandaag hebben we al kort gehoord waar de kinderen zijn geweest, een highlight en soms een bijzonderheid die niet zo fijn was. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat alle kinderen hun vakantieverhaal kunnen doen waarbij ze alle aandacht van de klas krijgen. Met een foto (maximaal 5) blijft de aandacht van de groep er beter bij en krijgen we een beter beeld van waar ze zijn geweest.

Vervanging door juf ReaJuf Rea vervangt ongeveer 20x juf Cara in de groep. Dit vindt plaats op de woensdag of donderdag en zal per maand bekendgemaakt worden (i.v.m. wisselingen).  Soms zijn deze dagen geklusterd i.v.m. de opleiding die juf Rea doet.
Juf Cara is op deze dagen wel op school en voert andere werkzaamheden binnen het managementteam uit en als gedragsspecialist.
Dagen dat juf Rea in de klas is in augstus/september:
Donderdag 31 augsustus
Woensdag 13 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september