aug 28, 2017

Praktische zaken voor de eerste week


Beste ouders,

Graag wil ik hier een paar praktische zaken behandelen voor de start van het schooljaar. Binnenkort zal de informatie die specifiek voor groep 8 van belang is, ook op de website geplaatst worden.

Gym
Op maandagmiddag gaan we naar de gym. Dit doen we op de fiets. De kinderen mogen om 14.00u vanuit de Arcus alleen naar huis. Mocht uw kind niet alleen naar huis mogen, dan kunt u dit bij mij melden. Hij/zij kan dan met de leerkracht van groep 7 en 8 mee naar school fietsen.
Geen gymspullen = niet meegymmen. De kinderen blijven dan op school in een andere klas tot 14.00u.

Vakantiefoto
Het is leuk als de kinderen deze week een vakantiefoto meenemen/opsturen. Zo kunnen we deze op het smartboard laten zien terwijl ze een uitgebreid verslag doen over hun vakantie. (op een USB-stick of mailen naar: cara.smeele@kansenkleur.nl)
Vandaag hebben we al kort gehoord waar de kinderen zijn geweest, een highlight en soms een bijzonderheid die niet zo fijn was. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat alle kinderen hun vakantieverhaal kunnen doen waarbij ze alle aandacht van de klas krijgen. Met een foto (maximaal 5) blijft de aandacht van de groep er beter bij en krijgen we een beter beeld van waar ze zijn geweest.

Vervanging door juf ReaJuf Rea vervangt ongeveer 20x juf Cara in de groep. Dit vindt plaats op de woensdag of donderdag en zal per maand bekendgemaakt worden (i.v.m. wisselingen).  Soms zijn deze dagen geklusterd i.v.m. de opleiding die juf Rea doet.
Juf Cara is op deze dagen wel op school en voert andere werkzaamheden binnen het managementteam uit en als gedragsspecialist.
Dagen dat juf Rea in de klas is in augstus/september:
Donderdag 31 augsustus
Woensdag 13 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september