aug 30, 2017

Poweruur


Elke woensdagmiddag hebben de kinderen een uur extra les i.v.m. het totale aantal lesuren van groep 1 t/m 8. Dit houdt in dat de kinderen van groep 7 en 8 op deze dag om 15.00u uit zijn. Dit loopt tot aan de meivakantie, na de meivakantie hebben de kinderen genoeg uren gemaakt en zijn ze om 14.00u uit.

Tijdens dit uur besteden we aan verschillende vakgebieden aandacht. De inhoud van het poweruur is afwisselend: topografie, eindcito oefenen, begrijpend lezen, woordenschat, werkwoordspelling en rekenen.

Dr kinderen worden in drie groepen verdeeld. Twee leerkrachten en één of twee studenten begeleiden de kinderen op deze momenten.

Het is handig als de kinderen op de woensdag extra drinken en mogelijk een tussendoortje meenemen naar school.