aug 13, 2018

boekenkring, spreekbeurt en boekbespreking


Informatie m.b.t. de boekenkring, spreekbeurt en de boekbespreking.

Door het schooljaar heen zullen afwisselend boekenkringen, spreekbeurten en boekbesprekingen worden gehouden door uw kind. 

Via de lijsten op de gang kunt u zich samen met uw kind inschrijven. 

Hoe u uw kind helpt met het maken van een boekenkring, kunt u via deze link vinden.
Het maken van een spreekbeurt wordt met deze link uitgelegd. 
De boekbesprekingen worden uitgelegd via deze link. 

Voor de boekenkring krijgt uw kind geen cijfer. Dit is een oefening om te leren presenteren.
Voor de spreekbeurt en de boekbespreking krijgt uw kind wel een punt op het rapport. 

Als u op onderstaande link  klikt, ziet u het overzicht van de data waarop de boekenkringen, spreekbeurten en boekbesprekingen zijn. Vergeet niet op de papieren versie in te schrijven in de gang van groep 4.