sep 5, 2017

Huiswerk


Vandaag is het eerste huiswerk mee naar huis gegeven. Elke week maken de kinderen twee bladzijdes uit het boekje. Dit schrijven ze zelf in hun agenda (die ze elke dag mee naar huis mogen nemen... dit moeten we nog inoefenen). Ook op de taak zelf kan de datum geschreven worden.

Elke dinsdag moet het huiswerk weer op school zijn. Het mag ook eerder. We streven er weer als groep naar dat de kinderen hier elke week aan denken. Toch is het fijn als u daar als ouder ook af en toe de kinderen aan herinnert of in steunt. Sommige kinderen kunnen het al zelfstandig, maar anderen hebben wekelijks hulp nodig.

Zou u alstublieft goed willen kijken voordat u boekjes weggooit? Vorig schooljaar heb ik behoorlijk wat boekjes moeten bijmaken, wat niet alleen kosten met zich meebracht maar ook veel tijd kostte. Mogelijk kunt u met uw kind een vaste plaats afspreken waar het huiswerk bewaard wordt, zodat het niet zomaar in de papierbak verdwijnt of kwijtraakt ergens op de slaapkamer van uw kind. :)

In dit boekje (tot net na de herfstvakantie) zit werkwoordspelling en rekenwerk. Na de herfstvakantie wordt het boekje weer aangepast en kunnen er andere vakgebieden aan bod komen.

Uiteraard wordt het huiswerk dit jaar ook aangevuld met leerwerk voor bijvoorbeeld: Engels, topografie en de ateliertoets. Er is nooit meer dan één leertoets op een dag. Het kan wel zijn dat een toets op dezelfde dag valt als een toets voor taal, spelling of rekenen.