sep 6, 2017

Rooster groep 8


Hieronde kunt u een rooster vinden waarop de vakken staan die door de week heen gegeven worden. Uiteraard wordt hier weleens vanaf geweken of omgeruild. In algemene zin staan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen altijd in de ochtenden op het programma. In de middagen zijn het vooral de ateliers en de gymles.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Technisch lezen

Technisch lezen

Technisch lezen

Technisch lezen

Technisch lezen

Rekenen

Zelfstandig werken

Rekenen

Zelfstandig werken

Reken werktijd + extra instructie

Zelfstandig werken

Rekenen

Zelfstandig werken

Rekenen

Zelfstandig werken

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Spelling

Spelling

Spelling

Spelling

Spelling werktijd + extra instructie

Taal

Begrijpend lezen

Taal

Begrijpend lezen

Taal/begrijpend lezen werktijd

Topografie

Huiswerk

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Gym

Vakatelier

Sociaal emotionele ontwikkeling

Vakatelier

Keuze-atelier

 

 

Engels

 

 

 

 

Poweruur