sep 7, 2017

Werken met niveaugroepen in groep 3 t/m 8


We starten aankomende vrijdag met de pilot ‘werken met niveaugroepen’.

Dit houdt in dat we met 3x groep 3-4-5 en 3x groep 6-7-8 gaan werken. Eén van de groepen 3-4-5 en 6-7-8 is een peergroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij gaan werken met het programma ‘Brood en Beleg’.

Voor alle andere kinderen uit de groepen 3-4-5 en 6-7-8, geldt dat zij willekeurig verdeeld zijn over de twee groepen waarbij we bewust de kinderen uit de groepen 3-4-5 en 6-7-8 gecombineerd hebben. Er wordt op deze dag gewerkt aan de opdrachten vanuit de weektaak. Deze taken sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau van het kind. Deze taken worden aangevuld met passende activiteiten; reken- en taalspelletjes, leren van topografie en Engels, educatieve spelletjes gericht op sociaal-emotionele vorming, etc.

Er komen dit jaar drie projecten van 10 weken. Na elk project wordt geëvalueerd en waar nodig worden wijzigingen aangebracht.

Uw zoon/dochter start morgen in de eigen groep. Na het technisch lezen gaan de kinderen naar hun betreffende groep. Om 12.00u gaan de kinderen weer naar hun eigen klas.  

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
3 april 2020
thema
Techniekwedstrijd groep 7/8 - vervalt
6 april 2020
thema
Openingsweek: Thema Voeding &Gezondheid
9 april 2020
schoolactiviteit
Paasviering
10 april 2020
studiedag
Studiedag groep 1 t/m 8
13 april 2020
vakantie
2e Paasdag - vrije dag

nadebel