sep 11, 2017

gestart !


2 Weken zijn we bezig! Wat is er al veel gebeurd! Inmiddels beginnen we allemaal (weer) aan elkaar te wennen.  Zoetjesaan krijgen we de slag weer te pakken en komen we allemaal weer in het ritme.

We hebben ook dit schooljaar weer extra ondersteuning bij de muzieklessen van juffrouw Mariëtte. Ze komt nu elke week op donderdagochtend, 3 kwartier! hartstikke fijn!

Juffrouw Cashley gaat voorlopig elke maandagochtend helpen met individuele reken- en leeshulp.

Het werktempo gaat al wat omhoog. Tijd om dus ook de vakinhouden onder de loup te nemen. Zes heerlijke weken achter de rug en er zakte hier en daar natuurlijk ook het een en ander weg.... Dat willen we graag weer gaan 'opkrikken'!  

Het zou heel fijn zijn als u de komende twee weken de tafels van 2,3,4 en 5 met uw kind stevig zou willen oefenen! Liever elke dag (op een vast momentje !) een kwartiertje dan één keer per week anderhalf uur. Vrijdag 22 september komt daar een overhoring (op papier) van.  Wie die voldoende maakt, kan verder gaan oefenen met de tafels van 6,7,8 en 9. Over een poosje worden die óók overhoord. Wie dan ook voldoende scoort krijgt zijn tafeldiploma! Nog niet klaar? Dan komen er nog herkansingen. Dus: zet hem op! Tijdens de overhoring gaan de genoemde tafelsommen door elkaar.

Tot slot: Enkele ouders hebben zich tot op heden niet ingetekend voor de portfoliogesprekken, of waren op de afgesproken tijd niet aanwezig. In de personeelskamer hangt de lijst voor 13 en 14 september. Graag alleen op de overgebleven tijdstippen invullen!

Het is fijn voor uw kind(eren) als er interesse is voor hun werk!