sep 19, 2017

Themabrief Sprookjes, mythen en sagen - groep 4 en 5


Hieronder vindt u de themabrief voor Sprookjes, mythen en sagen voor de groepen 4 en 5.

Themabrief – Sprookjes, mythen en sagen – groep 4 en 5

Aardrijkskunde groep 4 en 5 door Juf Amy 

In dit atelier: 

  • Gaan we meer te weten komen over helden die een rol spelen in mythen van vroeger, de landen waar deze mythen zich afspeelden en hoe deze landen eruit zagen.
  • Gaan we een kaart ontwerpen en maken van ons zelf bedachte mythische land.
  • Gaan we de kaart van ons zelf bedachte mythische land presenteren.

In dit atelier worden de volgende doelen aangeboden:

  • De leerlingen hebben kennis van de belangrijkste natuurlijke kenmerken van landen waar mythen zich afspelen en zijn ontstaan.
  • De leerlingen hebben kennis van overeenkomsten en verschillen tussen de plaatsen waar de mythen zich afspelen
  • De leerlingen zijn in staat kaarten van denkbeeldige mythische plaatsen te maken.

Deze doelen vallen onder de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Biologie groep 4 en 5: Meneer Jeroen

Sprookjes, mythen, sagen en legendes…  Bij biologie gaan we eens bekijken wat voor dieren daar zoal in rondlopen en vliegen. Hebben ze echt bestaan? Bestaan ze nog?Komen ze ook in Nederland voor ….?!! Wat werd er met ze in die verhalen uitgedrukt of bedoeld? En wat kunnen we daar van leren voor ons zelf? Zouden we zelf een sprookje, mythe, sage of legende kunnen schrijven waarin een dier een belangrijke rol speelt?

Kerndoel 41: De leerlingen leren (vanuit een sprookje, mythe, sage en legende) over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Geschiedenis groep 4-5: Juf Cara

We maken in dit atelier kennis met Het Paard van Troje, maar ook met de mythe van Hercules. Hierdoor leren we meer over de tijd van de Grieken en Romeinen. De kinderen leren over de Goden en de manier waarop de mensen in deze tijd tegen het leven aankeken. Deze kennis verwerken ze in een eigen geschreven (strip)verhaal waarin een bekend verhaal een eigen invulling krijgt of één van de helden een nieuw avontuur beleeft in de stijl van een mythe.

Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

  • Verhalen en boeken over vroeger
  • Oude liedjes, afbeeldingen en foto's

Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de  volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

Kunstgeschiedenis groep 4 en 5: Juf Annette

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en ermee te communiceren.

Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

In dit atelier bespreken we wat een sage is.  De leerlingen nemen kennis van de sage van ‘Joris en de draak’ en vertellen wat ze van deze sage vinden. Ook kijken we naar de diepere betekenis van dit verhaal, de strijd tussen goed en kwaad.

De leerlingen maken van een schoenendoos een ouderwets theater en gaan hierin de sage van ‘Joris en de draak’ naspelen.

Techniek groep 4 en 5: Meneer Roel

Tijdens de technieklessen gaan we het hebben over een welbekende sage. Het is de bekendste sage in het buitenland over ons Nederlanders. De sage heet: De vliegende Hollander.

Je hebt er vast wel eens over gehoord. Denk maar eens aan de Efteling of de film. Pirates of the Caribbean!

We gaan het hebben over dit schip en zijn mysterieuze verdwijning.

Daarnaast gaan we het hebben over drijven en zinken. We gaan proefjes bekijken en een schip bouwen dat een flinke vracht kan vervoeren. Jullie gaan uitvinden welke boot veel vracht kan hebben en hoe dat zo komt.

Veel plezier tijdens de lessen.

Meneer Roel.


Kerndoelen waar we aan werken zijn:
Kerndoel 42:
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals drijven en zinken.
Kerndoel 44:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Toelichting:
Met behulp van eenvoudige onderzoekjes doen leerlingen kennis op over en ontwikkelen ze inzicht in eigenschappen van materialen zoals verschillende soorten hout, metaal en kunststof. Hoe gedragen voorwerpen die hiervan zijn gemaakt zich in water: drijven of zinken ze?

Verantwoording:
Kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met natuurkundige verschijnselen. Op de basisschool moet een keuze worden gemaakt welke hiervan worden behandeld. In deze leerlijn zijn slechts een zestal natuurkundige verschijnselen uitgewerkt. Deze selectie is noch bedoeld sturend te zijn, noch bedoeld volledig te zijn. De beschrijving van de inhoud van de leerlijn dient gezien te worden als voorbeeld van hoe een natuurkundig verschijnsel opbouwend wordt aangeboden.

In groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk op het ervaren van de verschijnselen, zoals de kinderen die tegenkomen in hun dagelijks leven. In de groepen 5 t/m 8 gaat het er om dat kinderen deze verschijnselen leren te hanteren in hun dagelijkse bezigheden.

Veel van de als voorbeeld beschreven natuurkundige verschijnselen komen tot uiting in verschillende materialen. Vandaar dat als insteek is gekozen om met kleine onderzoeken en experimenten verschillende materialen, en daarmee de natuurkundige verschijnselen, te verkennen. Het onderzoeken is hierbij een aanbevolen aanpak, omdat dit kinderen de gelegenheid biedt begripsvorming op te bouwen aan de hand van ervaringen met concrete materialen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl