sep 19, 2017

Themabrief Sprookjes, mythen en sagen groepen 6-7-8


Hieronder vindt u de themabrief voor Sprookjes, mythen en sagen voor de groepen 6, 7 en 8.

Themabrief groep 6-7-8 – Sprookjes, mythen en sagen

Aardrijkskunde groep 6,7,8: Juf Amy 

In dit atelier: 

 • Gaan we meer te weten komen over helden die een rol spelen in mythen van vroeger, de landen waar deze mythen zich afspeelden en hoe deze landen eruit zagen.
 • Gaan we een kaart ontwerpen en maken van ons zelf bedachte mythische land.
 • Gaan we de kaart van ons zelf bedachte mythische land presenteren.

In dit atelier worden de volgende doelen aangeboden:

 • De leerlingen hebben kennis van de belangrijkste natuurlijke kenmerken van landen waar mythen zich afspelen en zijn ontstaan.
 • De leerlingen hebben kennis van overeenkomsten en verschillen tussen de plaatsen waar de mythen zich afspelen
 • De leerlingen zijn in staat kaarten van denkbeeldige mythische plaatsen te maken.

Deze doelen vallen onder de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Biologie groep 6-7-8: Meneer Jeroen

Sprookjes, mythen, sagen en legendes…  Bij biologie gaan we eens bekijken wat voor dieren daar zoal in rondlopen en vliegen. Hebben ze echt bestaan? Bestaan ze nog?Komen ze ook in Nederland voor ….?!! Wat werd er met ze in die verhalen uitgedrukt of bedoeld? En wat kunnen we daar van leren voor ons zelf? Zouden we zelf een sprookje, mythe, sage of legende kunnen schrijven waarin een dier een belangrijke rol speelt?

Kerndoel 41: De leerlingen leren (vanuit een sprookje, mythe,sage en legende) over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Geschiedenis groep 6-7-8: Juf Rea

In dit atelier worden het volgende kerndoel aangeboden:

Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

In groep 6-7-8 leren de leerlingen over geschiedenis van Grieken en hun verhalen (mythen en sagen). 

In les 1, 2 en 3 wordt het volgende aangeboden:

 • De leerlingen weten dat Grieken veel natuurverschijnselen verklaarden in verhalen over Goden. Nu noemen we dat mythen of sagen.
 • De leerlingen weten dat Grieken de goden eren door sport, theater en tempels.
 • De leerlingen leren ongeveer 20 nieuwe begrippen of woorden. Ze kunnen tenminste 15 van de 20 begrippen uitleggen.
 • De leerlingen kunnen bedenken welke moraal of welke verklaring bij een Griekse mythe hoort (specifiek: Medusa/Perseus en Persephone).
 • De leerlingen kunnen aantekeningen maken van een filmpje.

De leerlingen maken opdrachten in het atelier en krijgen een werkboekje.

Kunst en kunstgeschiedenis groep 6-7-8: Juf Cara

In dit vakatelier komen de kinderen in aanraking met verschillende verhalen uit de Griekse Oudheid. Ze maken kennis met Dionysos, Afrodite, Zeus en nog velen anderen.
Door middel van de verhalen gaan we bestaande kunstwerken beschouwen en gaan we op onderzoek naar de symboliek die gebruikt wordt in kunstwerken.
Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag: we werken met Oost-Indische inkt en we gaan schilderen. De verhalen krijgen een nieuw leven door de kunstwerken van de kinderen.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 • In groep 7/8 wordt het verhaal van het kunstwerk bekeken vanuit de kijker, maar ook vanuit de kunstenaar zelf. Hierbij kan ook kunst in andere culturen belicht worden.
 • het verhaal van het kunstwerk vanuit het perspectief van het kind (de beschouwer) en vanuit het perspectief van de kunstenaar (de maker)
 • de betekenis van een kunstwerk of gebruiksvoorwerp in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin het is ontstaan

Techniek groep 6,7,8: Meneer Roel

Tijdens de technieklessen gaan we het hebben over een welbekende sage. Het is de bekendste sage in het buitenland over ons Nederlanders. De sage heet: De vliegende Hollander.

Je hebt er vast wel eens over gehoord. Denk maar eens aan de Efteling of de film. Pirates of the Caribbean!

We gaan het hebben over dit schip en zijn mysterieuze verdwijning.

Daarnaast gaan we het hebben over drijven en zinken. We gaan proefjes bekijken en een schip bouwen dat een flinke vracht kan vervoeren. Jullie gaan uitvinden welke boot veel vracht kan hebben en hoe dat zo komt.

Veel plezier tijdens de lessen.
Meneer Roel.


Kerndoelen waar we aan werken zijn:
Kerndoel 42:
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals drijven en zinken.
Kerndoel 44:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Toelichting:
Met behulp van eenvoudige onderzoekjes doen leerlingen kennis op over en ontwikkelen ze inzicht in eigenschappen van materialen zoals verschillende soorten hout, metaal en kunststof. Hoe gedragen voorwerpen die hiervan zijn gemaakt zich in water: drijven of zinken ze?

Verantwoording:
Kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met natuurkundige verschijnselen. Op de basisschool moet een keuze worden gemaakt welke hiervan worden behandeld. In deze leerlijn zijn slechts een zestal natuurkundige verschijnselen uitgewerkt. Deze selectie is noch bedoeld sturend te zijn, noch bedoeld volledig te zijn. De beschrijving van de inhoud van de leerlijn dient gezien te worden als voorbeeld van hoe een natuurkundig verschijnsel opbouwend wordt aangeboden.

In groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk op het ervaren van de verschijnselen, zoals de kinderen die tegenkomen in hun dagelijks leven. In de groepen 5 t/m 8 gaat het er om dat kinderen deze verschijnselen leren te hanteren in hun dagelijkse bezigheden.

Veel van de als voorbeeld beschreven natuurkundige verschijnselen komen tot uiting in verschillende materialen. Vandaar dat als insteek is gekozen om met kleine onderzoeken en experimenten verschillende materialen, en daarmee de natuurkundige verschijnselen, te verkennen. Het onderzoeken is hierbij een aanbevolen aanpak, omdat dit kinderen de gelegenheid biedt begripsvorming op te bouwen aan de hand van ervaringen met concrete materialen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl