sep 20, 2017

Brief ouders staking


Vandaag, woensdag 20 september 2017, zijn via de mail twee brieven naar u verzonden, betreft de staking. Hier kunt u eveneens lezen wat er in de brieven staat.
Geachte ouders en verzorgers,

Ongetwijfeld heeft u al via de pers of anderszins vernomen dat het primair onderwijs op 5 oktober 2017 de gehele dag zal staken. De inzet van de staking is een eerlijk salaris en vermindering van werkdruk. Onze leerkrachten en overige medewerkers kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan de stakingsactie of niet.

Op onze school doen alle medewerkers mee aan de actie. Dit betekent dat er op 5 oktober geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken. De school zorgt niet voor opvang van uw kind. U kunt op 5 oktober op eigen kosten terecht bij De eerste stap voor kinderopvang. In de bijlage bij deze brief staat hoe u uw kind hiervoor kan aanmelden.

Wij staan als bestuur van Kans & Kleur met veel andere schoolbesturen in Nederland achter de staking. Wij willen goed onderwijs voor leerlingen: we willen het optimale uit de leerlingen halen. Dat begint bij de kwaliteit van leraren. Het is van belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft maar een lerarentekort dreigt. Om het tij te keren is een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leraren in het basisonderwijs nodig.

Wij beseffen ons terdege dat deze actie voor u als ouders en verzorgers vervelend kan zijn maar vragen u ook om begrip.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Carlina van den Heuvel. Directeur KBS De Viersprong

 

Mevrouw Hennie Biemond

College van Bestuur,

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

 

Bijlage: Buitenschoolse opvang op stakingsdag Basisonderwijs 5 oktober 2017 (zie hieronder)

Buitenschoolse opvang op stakingsdag Basisonderwijs 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 wordt er gestaakt in het primair onderwijs voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. De buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang ‘de eerste stap’ zal gedurende de oorspronkelijke schooltijden op deze dag extra open zijn.

Uitgangspunt:

Alle basisschoolkinderen hebben de mogelijkheid om op 5 oktober tijdens de schooltijden de BSO locaties bij de scholen te bezoeken.

Voor klanten van BSO ‘de eerste stap’: alle BSO kinderen krijgen opvang van begin tot einde schooltijd, ook als ze geen opvang hebben op donderdag, tegen het contracttarief. Deze extra uren worden in Flexkids geadministreerd in verband met nota en aanvraag kinderopvangtoeslag. Via de factuur van november worden de kosten van 5 oktober in rekening gebracht.

Niet klanten: betalen voor opvang van begin tot einde schooltijd € 60,-

Aanmeldprocedure voor klanten en niet klanten: Aanmelden kan via het Aanmeldformulier Buitenschoolse Opvang op 5 oktober 2017. U vindt dit formulier op de website van kinderopvang ‘de eerste stap’: http://www.deeerstestap.nl/opvang-niet-klanten-stakingsdag-5-oktober

Aanmelding dient uiterlijk 25 september bij ‘de eerste stap’ binnen te zijn.

Betaling van niet klanten: Betaling vooraf, uiterlijk 25 september. De opvang is definitief als aanmelding en bedrag bij ‘de eerste stap’ binnen zijn. Na deze datum is plaatsing niet meer mogelijk.

Betaling op rekeningnummer NL80RABO010727140 ten name van ‘de eerste stap’KO BV Wijchen o.v.v. naam kind en naam school.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl