sep 28, 2017

Procedure PO-VO


Hieronder vindt u het tijdspad voor de gang van zaken in groep 8. Hierin staan de groep 8 specifieke zaken, met name gericht op de procedure naar het voortgezet onderwijs. Op onderstaande website staat alle informatie die u als ouder nodig hebt voor de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (po-vo).

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl/SWVVOROC/Home.aspx 

Het tijdspad met hierin alle open dagen, etc. is vanaf deze website ook te downloaden: http://www.samenwerkingsverbandvo.nl/SWVVOROC/OvergangPOVO/POVOprotocol.aspx

Oktober 2017:
- Aanmelding LWOO
- Eerste testochtend op De Viersprong

November 2017:
- B8 Cito's (In plaats van in jan./febr, nemen we in groep 8 de Cito's in november af).
- Met de klas naar Maaswaal Oosterweg

December 2017:
- Definitieve adviesgesprekken
- Tweede testochtend LWOO (Arcus of 's Mozaïek)

Januari 2018:
- Open avonden op verschillende VO scholen

Februari 2018:
- Uitslag drempelonderzoek (LWOO)
- 24 Open dag op alle VO scholen
- Aanmelding op de VO-school, met inschrijfformulier.

Maart 2018:
- Lotingen op sommige VO scholen

April 2018:
- 17-18-19 Eindcito

Mei 2018:
- Bericht plaatsing VO school
- 23-24-25 Schoolkamp

Juni 2018:
- 6 kennismakingsmiddag/avond op VO

Juli 2018:
- Musical
- Uitkruien
- ZOMERVAKANTIE!