okt 4, 2017

Boekbesprekingen en spreekbeurten


In groep 8 komen er een aantal presentatievormen aan voor de kinderen. Hieronder leg ik uit welke vormen en in welke periode deze aan bod komen. Een verdere uitleg komt per onderdeel apart op de website te staan en krijgen de kinderen ook op  papier mee naar huis in de periode dat het speelt.

1: Een boekbespreking. In de periode van 23-10 t/m 24-11.
De kinderen maken een boekbespreking over een zelfgekozen leesboek. Hierbij maken ze een presentatie (de vorm hiervan is vrij).

2: Een werkstuk en een spreekbeurt. In de periode van 27-11 t/m 21-12. (Het werkstuk wordt uiterlijk 21 december ingeleverd).  
Aan de hand van drie vragen, diepen de kinderen een voor hen onbekend onderwerp uit in een werkstuk. Dit werkstuk presenteren ze aan de klas met behulp van bijvoorbeeld een powerpoint of prezi.

3: Een kranten/nieuwskring. In de periode van 16-01 t/m 22-02.
De kinderen zoeken in de week vóór hun krantenkring, drie nieuwsberichten uit waarover ze in het kort iets willen vertellen. Ze nemen deze berichten op papier mee. Deze berichten mogen uit de krant of van een nieuwssite op internet komen.

4: Een werkstuk en een spreekbeurt. In de periode van 19-03 t/m 26-04. (Het werkstuk wordt uiterlijk 26 april ingeleverd).
Aan de hand van drie vragen, diepen de kinderen een voor hen onbekend onderwerp uit in een werkstuk. Dit werkstuk presenteren ze aan de klas met behulp van bijvoorbeeld een powerpoint of prezi. Ze verwerken hierin de feedback die ze in hun vorige werkstuk of over hun spreekbeurt ontvangen hebben.

De inschrijflijsten voor de vier presentatievormen hangen al in de klas. De kinderen mogen zich zelf inschrijven en zijn ook zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van hun werk. Ze mogen onderling ruilen of hun datum verschuiven op de lijst, maar op de dag dat ze ingepland hebben, geven ze ook hun presentatie!
Mogelijk kunt u als ouder naar de data vragen zodat u ze hierin kunt ondersteunen als dat nodig is.