nov 1, 2017

Cito toetsen Begin 8


In november nemen we in groep 8 de beginmeting van Cito af. Dit doen we nu zodat we deze resultaten mee kunnen nemen in het definitieve advies. Cito heeft aangepaste normen voor deze toetsen waarbij rekening gehouden wordt dat nog niet alle lesstof van groep 8 aan bod is geweest.

Onze planning:
Week 46 (13 t/m 17 november) - Werkwoordspelling (twee delen) + spelling (twee delen)
Week 47 (20 t/m 24 november) - Begrijpend lezen (twee delen) + rekenen (twee delen)
Week 48 (27 november t/m 1 december) - Rekenen (twee delen) + uitloopdagen
AVI en DMT wordt individueel bij de kinderen afgenomen in deze drie weken.

Elke dag wordt er één deel van een Citotoets afgenomen. We gebruiken uitloopmomenten om te zorgen dat de kinderen de toetsen af kunnen maken waar ze nog niet klaar mee waren. Het kan zijn dat we in week 49 nog tijd vrijmaken om de toetsen af te maken, dit is afhankelijk van de vordering vóór 1 december.

De toetsen worden op maandag t/m donderdag in de eigen groep afgenomen.