nov 1, 2017

Fides


Misschien heeft U thuis al iets gehoord van de kinderen over de ballonnen, de Matroesjka poppetjes en de domino? Dat zijn de symbolen, die we in de klas (de gehele school)  gebruiken van de cursus Fides van Henk Visser. Het zijn hulpmiddelen om de emoties van kinderen te bespreken. Hierbij is het belangrijk, dat een kind zichzelf leert kennen, zichzelf leert waarderen, leert relativeren en inzicht krijgt in het gedrag van anderen.

 

Maandagavond 13 november a.s. is er een ouderavond waarop deze en andere symbolen worden besproken. Het is belangrijk, dat u erbij aanwezig bent, zodat we samen één lijn kunnen trekken.

U krijgt de uitnodiging hiervoor binnenkort.