nov 3, 2017

Power-uur


Amy en Cara zullen de rest van het schooljaar zelf (met ondersteuning van vrijwilligers en stagiairs) het poweruur in groep 7 en 8 draaien. Zij willen dit extra uur meer gaan besteden aan het wegwerken van hiaten en inspelen op lesstof die door de dag heen extra aandacht vraagt.