nov 8, 2017

Controle informatie


Het onderstaande bericht heeft u ook per e-mail ontvagen. Mocht er toch iets fout gegaan zijn, dan kun u hieronder lezen wat wij van u vragen.

Beste ouders,                                                                                                                  08-11-2017

Om te zorgen dat al onze gegevens op orde zijn, hebben we uw hulp nodig bij een aantal zaken.

Adres en telefoongegevens:
In noodgevallen is het fijn dat wij u zo snel mogelijk kunnen bereiken. Zou u daarom de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en noodnummers van uw kind en uzelf op de ouderportaal willen controleren? Eventuele wijzigingen kunt u zelf invoeren in ParnasSys.

Medische gegevens:
Heeft uw kind een allergie of een andere medische aandoening waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Dan is het belangrijk dat deze gegevens op de ouderportaal up to date zijn. U kunt deze gegevens zelf controleren en aanpassen in het ouderportaal van ParnasSys.
Het is fijn als u alle medische bijzonderheden die voor ons als school van belang kunnen zijn, aanvult. Denkt u hierbij ook aan de gegevens van uw huisarts.

Foto’s:
Regelmatig worden er berichten op de website geplaatst op de klassenpagina of op de algemene pagina. We vinden het een aanvulling om hierbij ook foto’s te plaatsen van een bepaalde gebeurtenis. Zou u willen doorgeven of foto’s van uw kind in groepsverband wel of niet op de website geplaatst mogen worden? Dezelfde vraag geldt ook voor berichten op sociale media. U kunt dit via e-mail aan de groepsleerkracht van uw kind doorgeven. U kunt dit tot uiterlijk 22 november doorgeven. Horen wij niets van u, dan gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s in groepsverband op de website en sociale media. Individuele foto’s van kinderen worden niet op de website of sociale media geplaatst.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u voor de inhoudelijke vragen bij Cara Smeele terecht: cara.smeele@kansenkleur.nl of voor de technische vragen omtrent ParnasSys bij Sonja van Jaarsveld: sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Cara Smeele

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl