nov 27, 2017

Ojee-oké en de sleutelbos


We zijn vandaag bezig geweest met Ojee-Oké gedachten. Hieronder ligt het gedachtegoed van de Fixed en Growth Mindset (Carol Dweck). We hebben aan de hand van een aantal voorbeelden besproken wat deze gedachten zijn en wat je met een negatieve/vaste gedachte kan doen om deze om te zetten in een positieve gedachte.

Deze week gaan we op zoek naar deze gedachten bij onszelf. Stap 1 is het herkennen van de ojée gedachten en pas stap 2 is het op zoek gaan naar de passende oké gedachte. Op een grote rode en groene poster hangen de kinderen de ojee en oké gedachten die ze deze week tegenkomen.

Hierbij hoort ook het denken in mogelijkheden. Zie dat er niet één vaste oplossing is, maar dat er meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem kunnen zijn. Hierbij hoort het symbool van de sleutelbos. Ik heb de kinderen gevraagd om een (oude) sleutel mee te nemen voor een gezamenlijke klassensleutelbos. Zou u met uw kind willen kijken of jullie een (oude) sleutel beschikbaar hebben? 

Het filmpje 'Soar' https://youtu.be/UUlaseGrkLc geeft zowel het idee van fixed en growth mindset als het denken in mogelijkheden mooi weer. We hebben dit filmpje in de klas ook gekeken.