nov 28, 2017

Nieuw huiswerkboekje


De kinderen hebben vandaag een nieuw huiswerkboekje mee naar huis gekregen. Hierin staan steeds verschillende taken die de kinderen op dinsdag weer mee naar school moeten nemen.

Het huiswerk bestaat in principe uit:
1 blz. breinbrekers, 1 blz. taal/spelling en 1 blz. rekenen.
of
1 blz. breikbrekers, 1 taak begrijpend lezen

In principe zou het huiswerk binnen ongeveer een half uur gemaakt moeten kunnen worden. De breinbrekers zijn hierbij het minst belangrijke.

Het gaat tot nu toe erg goed met het onthouden van het huiswerk. Fijn dat u de kinderen hierbij helpt!