nov 29, 2017

Campagne leerlingenraad groep 5 t/m 8 van start


Er kunnen uit elke groep twee nieuwe kinderen worden gekozen voor de leerlingenraad groep 5 t/m 8. Hoe werkt dat?

Hoe kunnen leerlingen in een leerlingenraad gekozen worden?
Leerlingen mogen twee weken campagne voeren. Ze mogen pamfletten maken, om te laten zien wat zij in de leerlingenraad willen bereiken. Binnen de groep moeten kinderen ook een inschatting maken van de doelen die kinderen wel of niet kunnen bereiken.

Bijvoorbeeld:
Stem op Piet, dan krijg je elke dag friet. Dat kan geen leerling waarmaken.

Wat zou bijvoorbeeld wel kunnen?
Stem op Anne, dan zorg ik dat we elke week tussen de middag één dag een tostie kunnen maken (dit doel is vorig jaar ingebracht en gerealiseerd in de groepen 5 t/m 8).

Help uw kind (-eren) gerust thuis om mooie posters te maken, met haalbare doelen.

Maar... Geen goed plan, dan lukt de uitvoering niet. Het doel zal niet behaald worden. De leerling zal dus zelf met een goed plan moeten komen, waarvan wij als team instemmen.

Wie kunnen stemmen en hoe?

 • De kinderen uit de groep kiezen zelf twee kandidaten.
 • Stemmen vindt plaats op donderdag 14 december binnen de groep.
 • Elke leerling schrijft op een briefje:
  Mijn naam is ____________
  Ik stem op 1. _____________________
  En ik stem op 2. ______________________
 • Stemmen worden alleen door de docent geteld. Wij maken niet kenbaar hoeveel stemmen elk kind had. Dit kan heel gevoelig liggen en tot onnodig gedoe leiden.
 • Het kan zijn dat er twee meisjes uit je groep winnen. Het kan ook zijn dat er twee jongens winnen. Of één meisje en één jongen. Bij gelijke stemmen mag een derde persoon uit de groep in de leerlingenraad aansluiten.

Groep 8 telt in totaal 4 leerlingen. Degene die in groep 7 in de leerlingenraad hebben deelgenomen, mogen door naar groep 8. Groep 8 krijgt ook twee nieuwe leden erbij.

Op vrijdag 15 december zullen we de eerste nieuwe leerlingraad bespreking laten plaatsvinden. We plannen daarna nog 5 vergaderingen tot einde schooljaar.

Tijdens de leerlingenraad vergaderingen kiezen de leerlingen wie de voorzitter is, wie de secretaris is en wie thee en water verzorgen en opruimen. Ik zal de leerlingenraad vergadering bijwonen en zorgen dat we leerlingen goed positioneren.

Ik kijk uit naar leuke plannen en een mooie samenwerking met de kinderen.

Carlina van den Heuvel (directeur De Viersprong)

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl