mrt 23, 2018

Werkstuk en spreekbeurt 2


Omdat de eindcito dit jaar verspreid mag worden over twee weken, hebben we met de kinderen overlegd over de spreekbeurten die in die tweede week vallen. In overleg met de klas heb ik besloten de week na de meivakantie als uitloop te gebruiken.

Vandaag krijgen de kinderen de gelegenheid om opnieuw een datum te kiezen voor het geven van hun spreekbeurt. Uiteraard mogen zij ervoor kiezen om de datum zo te houden zoals deze oorspronkelijk gepland was. 

Het werkstuk moet door alle kinderen uiterlijk vrijdag 18 mei ingeleverd worden (dit mag ook eerder).