apr 9, 2018

Interne contactpersoon


Even voorstellen...

Elke school heeft een interne contactpersoon, in het kader van sociale veiligheid. 

Op De viersprong is dat Jeroen Verhoeven. De interne contactpersoon zorgt voor een eerste opvang van ouders met een klacht. Hij is een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben. Hij bespreekt welke stappen ouders of leerlingen kunnen zetten als zij tegen een probleem aanlopen. Het is zijn taak om ouders informatie te geven over de klachtenregeling en hoe de regeling werkt. De contactpersoon verwijst hen door. Hij bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie.

Ook kinderen kunnen terecht bij de interne contactpersoon als zij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of er getuigen van zijn. Aan de leerlingen en leerkrachten legde Jeroen al uit met welke zaken zij bij hem terecht kunnen. Via deze weg willen we dit ook aan u als ouders/verzorgers nog eens duidelijk kenbaar maken.

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
27 april 2018 tot 11 mei 2018
vakantie
Vrij
6 mei 2018
algemeen
Verjaardag juf Marian
18 mei 2018
algemeen
Vrije vrijdagen groep 1-2
21 mei 2018
vakantie
Vrij
23 mei 2018 tot 25 mei 2018
schoolactiviteit
Schoolkamp groep 8

nadebel