apr 10, 2018

Tevredenheid vragenlijsten ouders


Via de mail hebben we aan alle ouders/verzorgers gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Want...

We willen graag wat uw mening is.

De vragenlijst geeft op vier onderdelen inzicht. Te weten:

1. Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) analyse

2. Onderwijsleerproces analyse

3. Informatie en communicatie analyse

4. Rapportcijfer analyse

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatieavond georganiseerd, waarin we u hebben uitgelegd hoe we met de methodiek van Fides werken.

Doel van deze methodiek is de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.

Met de symbolen als hulpmiddel hebben we gewerkt aan het vergroten van sociale vaardigheden. Enerzijds in de SEO ateliers, maar anderzijds ook tijdens de schooldag.
Hoe tevreden bent u?

We zijn nu erg benieuwd naar uw mening, en hopen oprecht dat u vragenlijst gaat invullen.

Namens alle teamleden van De Viersprong,

Carlina van den Heuvel

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
28 september 2018
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
1 oktober 2018
algemeen
Verjaardag Juf Cara
1 oktober 2018
studiedag
Studiemiddag: alle groepen om 12.00u uit
3 oktober 2018 tot 12 oktober 2018
algemeen
Kinderboekenweek
9 oktober 2018
schoolactiviteit
SCHOOLFOTOGRAAF: alle groepen

nadebel