apr 10, 2018

Tevredenheid vragenlijsten ouders


Via de mail hebben we aan alle ouders/verzorgers gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Want...

We willen graag wat uw mening is.

De vragenlijst geeft op vier onderdelen inzicht. Te weten:

1. Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) analyse

2. Onderwijsleerproces analyse

3. Informatie en communicatie analyse

4. Rapportcijfer analyse

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatieavond georganiseerd, waarin we u hebben uitgelegd hoe we met de methodiek van Fides werken.

Doel van deze methodiek is de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.

Met de symbolen als hulpmiddel hebben we gewerkt aan het vergroten van sociale vaardigheden. Enerzijds in de SEO ateliers, maar anderzijds ook tijdens de schooldag.
Hoe tevreden bent u?

We zijn nu erg benieuwd naar uw mening, en hopen oprecht dat u vragenlijst gaat invullen.

Namens alle teamleden van De Viersprong,

Carlina van den Heuvel

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl