apr 12, 2018

Welkom


Er zijn twee nieuwe leerlingen gestart in onze groep:

Birhat Beddih en Djessie van Werven. 

Hartelijk welkom en veel plezier op onze school!

We hebben nu 27 leerlingen in groep 1-2 B.