apr 13, 2018

Nieuwe vragen lijsten tevredenheidsonderzoek


Helaas hebben we geconstateerd dat niet alle ouders/verzorgers een inlogcode hebben ontvangen. We hebben actie uitgezet.

Vanmorgen hebben we met de helpdesk van het WMKPO contact opgenomen. Nu blijkt dat ongeveer de helft wel is verstuurd, maar de andere helft niet.

Dat is zeer vervelend! Nogmaals dank aan alle ouders die ons hebben laten weten dat zij niet in kunnen loggen.

 

Voor ons is het van belang dat we alle ouders/verzorgers bereiken.

Om deze reden hebben we een NIEUW TEVREDENHEIDSONDERZOEK uitgezet.

Om verwarring te voorkomen, hebben we nu uitsluitend alle nieuwe inlogcodes op papier uitgezet.

Alle ouders die inmiddels de vragenlijst hebben ingevuld, willen we vragen om deze ook weer in te vullen. Dat vragen we u, omdat we niet kunnen zien wie de vragenlijst wel of niet heeft ontvangen. Ook vragen we u dit, omdat we de twee vragenlijsten niet kunnen combineren tot één betrouwbare lijst.

Volgende week maandag geven alle docenten aan de oudste leerling een briefje mee. Hierop staat een inlogcode.

Voor gescheiden ouders kunt u een briefje komen ophalen bij juffrouw Sonja of juffrouw Carlina.

U kunt deze vervolgens ook op school komen invullen. Na 13.00 uur kunt u inloggen in ons ICT lokaal.

Voor ouders die om 8.30 uur zouden willen inloggen, kunnen we in de lounge (teamkamer bij de ingang) 1 computer klaarzetten.

Via deze weg willen we u alvast ten zeerste bedanken.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
28 september 2018
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
1 oktober 2018
algemeen
Verjaardag Juf Cara
1 oktober 2018
studiedag
Studiemiddag: alle groepen om 12.00u uit
3 oktober 2018 tot 12 oktober 2018
algemeen
Kinderboekenweek
9 oktober 2018
schoolactiviteit
SCHOOLFOTOGRAAF: alle groepen

nadebel