apr 17, 2018

Vanwege de staking op 30 mei is er geen lesdag


We weten nu al zeker dat het grootste deel van onze docenten staakt. Dat betekent dat u voor 30 mei uw kind (-eren) zelf moet opvangen.

Met De Eerste Stap zullen we bespreken of zij extra kinderen kunnen opvangen. Het antwoord hierop zullen we u nog laten weten.

Wat is de status van de stakingen docenten in Nederland?

  • De estafettestakingen zijn nog in volle gang.
  • Op vrijdag 13 april staken de provincies Brabant en Limburg.
  • Ook de datum voor de provincies Gelderland en Overijssel is bekend; er wordt gestaakt op woensdag 30 mei.

Waarom wordt er weer gestaakt?

De eis van de werkdrukgelden is inmiddels binnen, op korte termijn zorgt de regering ervoor dat die gelden versneld beschikbaar gesteld worden voor alle basisscholen in Nederland.

De tweede eis, die van het eerlijke salaris, blijft echter nog staan. De salariskloof tussen het PO en VO is er nog steeds. Door deze salariskloof kiezen veel basisschoolleerkrachten ervoor om een overstap naar het VO te maken. En dat, terwijl het lerarentekort op dit moment al zeer groot is en maar op blijft lopen. Ook op De Viersprong hebben we al een aantal keer een klas naar huis moeten sturen omdat er geen vervanging beschikbaar was. Om het beroep aantrekkelijker te maken, meer studenten op de Pabo’s te krijgen en de leerkrachten die in het basisonderwijs werken te behouden is die eis van het eerlijke salaris essentieel.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Carlina van den Heuvel,

Directeur KBS De Viersprong

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl