apr 18, 2018

Themabrief Kunst & Cultuur: Wijchen


Hieronder vindt u de themabrief voor het nieuwe thema: Kunst en Cultuur: Wijchen. Als inspiratie voor dit thema gaan alle groepen er deze week (of volgende week) er een keer op uit, om de kunstroute van 'Beeldig Wijchen' te lopen. We bekijken allerlei kunstwerken.

Themabrief Kunst & Cultuur – Wijchen

 

Biologie & kunst groep 3 t/m 8: Meneer Jeroen

De Nederlandse natuur, en dus ook de Wijchense, zit vól kunst! Je moet er alleen oog voor hebben!

In het biologie-atelier gaan we een herbarium maken waaraan iedereen zijn eigen bijdrage levert. 

Een herbarium is een verzameling gedroogde planten/bloemen of bladeren. We gaan ze buiten opzoeken, verzamelen informatie over onze vondst, gaan die drogen en tenslotte op kunstzinnige wijze op een blad papier vastmaken, waarbij we ook de informatie opschrijven. We gaan daarbij gebruik maken van determineersleutels om te ontdekken hoe een bepaalde plant heet.

Zou het ons lukken om iedereen een andere soort uit de Wijchense flora te laten vinden?? Dan heeft De Viersprong straks een prachtige verzameling bloemen en planten waar je nog vaak in terug kunt kijken!

 

DANS Groep 3-4-5: Juf Cara

Tijdens het dansatelier in groep 3-4-5 wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Les 1: De kinderen maken kennis met verschillende dansstijlen uit de recente geschiedenis (1920 tot nu). Ze zien hoe de dansstijlen in de loop der tijd veranderd zijn.
Ook zien ze hoe je op één muziekstuk verschillende dansstijlen kan toepassen.

Ze oefenen met het dansen op verschillende manieren op een muziekstuk.

Les 2:
De kinderen maken kennis met de opbouw van een muziekstuk (intro, couplet, refrein, brug, slot) & zien hoe een dans aan deze opbouw gekoppeld kan worden.
Ze oefenen met het maken van een eigen dans.

Les 3:
De kinderen maken in een eigen groepje een dans. Ze doen dit op een eigen gekozen muziekstuk. Ze maken gebruik van de opbouw van een lied.

 

DANS Groep 6-7-8: Juf Rea

In groep 6-7-8 komen kerndoel 54 en 56 aan bod. 

Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De leerlingen leren in les 1: 

- Wat de rol is van dans in onze samenleving, toen en nu. 
- Welke danspioniers van blijvende invloed zijn. 
- Hoe bepaalde danssoorten zijn ontstaan en wat hun functie is. 
- Waarin dansen van elkaar verschillen. 
voor de volgende tijdvakken/stromingen: 
- Oudheid (tijd van jagers en boeren en tijd van Egyptenaren, Grieken en Romeinen)
- Middeleeuwen
- Ballet
- Moderne dans
- Jeugdcultuur/vrije dans. 

In les 2 en 3 mogen de leerlingen een opdracht kiezen; Een eigen dans maken aan de hand van een zelfgekozen dansstijl of een presentatie houden over een zelfgekozen dansstijl door zich hierin te verdiepen. De inzet wordt beoordeeld en de eigen dans of presentatie wordt beoordeeld.

 

Drama: Groep 3-4-5: Juf Amy

Kerndoel 2. 54 en 58 
De leerlingen hebben kennis van:  • Hoe ze een scéne kunnen opbouwen met aandacht voor spelelementen, rollen, samenspel, regie en vormgeving. • Hoe ze de spelelementen: wie, wat, waar, moeten hanteren  • Hoe rollen in een scéne verdeeld kunnen worden  • Hoe ze in een samenspel kunnen inspelen en reageren op elkaar.  • Hoe ze tijdens een scène gebruik kunnen maken van stem en houding

De leerlingen weten:  • Wat fantasie is en hoe ze fantasie kunnen gebruiken in een scène.  • Wat inspireren is en hoe ze zich kunnen laten inspireren door de omgeving of anderen.  

De leerlingen kunnen:  Aan de hand van een opdracht, die de spelers zelf kunnen voorbereiden en oefenen, een scène presenteren van 5-10 minuten waarin duidelijk de aandacht voor spelelementen, rollen, samenspel, regie en vormgeving te zien is.  De scéne en de inzet van de leerlingen wordt beoordeeld.   • de spelelementen: wie, wat, waar moeten hanteren  • rollen in een scéne verdelen.  • in een samenspel inspelen en reageren op elkaar.  • tijdens een scène gebruik kunnen maken van stem en houding • fantasie gebruiken in een scène.  • zich laten inspireren door de omgeving of anderen.  

 

Drama: Groep 6-7-8: Juf Amy 
Kerndoel 2. 54 en 58
 
De leerlingen hebben kennis van:  •Hoe ze een scéne kunnen opbouwen met aandacht voor rollen, samenspel, regie en vormgeving.  • Hoe ze de spelelementen: wie, wat, waar, wanneer, waarom moeten hanteren  • Hoe rollen in een scéne verdeeld kunnen worden  • Hoe ze in een samenspel kunnen inspelen en reageren op elkaar.  • Hoe ze tijdens een scène gebruik kunnen maken van stem, mimiek, gebaar en houding

De leerlingen weten:  • Wat fantasie is en hoe ze fantasie kunnen gebruiken in een scène.  • Wat inspireren is en hoe ze zich kunnen laten inspireren door de omgeving of anderen.   De leerlingen kunnen:  Aan de hand van een opdracht, die de spelers zelf kunnen voorbereiden en oefenen, een scène presenteren van 5-10 minuten waarin duidelijk de aandacht voor spelelementen, rollen, samenspel, regie en vormgeving te zien is. De scéne en de inzet van de leerlingen wordt beoordeeld.   • de spelelementen: wie, wat, waar, wanneer, waarom moeten hanteren  • rollen in een scéne verdelen.  • in een samenspel inspelen en reageren op elkaar.  • tijdens een scène gebruik kunnen maken van stem, mimiek, gebaar en houding • fantasie gebruiken in een scène.  • zich laten inspireren door de omgeving of anderen.  

 

2 dimensionale kunst/handvaardigheid. Groep 3 t/m 8: Meneer Roel

Tijdens deze lessen gaat het om de creatieve activiteit. We gaan een schilderij maken. Om dit goed te kunnen doen heb je kennis en vaardigheden nodig van de materialen.

Tijdens deze lessen worden verschillende tweedimensionale materialen en technieken geoefend en onderzocht.

Tweedimensionaal wil zeggen dat er twee dimensies zijn, namelijk hoogte en breedte. Je werkt dus vanuit een plat vlak. Hier wil ik jullie nog iets verrassends over vertellen. Dat zal ik jullie laten zien met de microscoop! 

Aan het eind van de lessen heb je een product gemaakt in de vorm van een schilderij. Je maakt gebruik van de behandelde materialen. Daarnaast maak je gebruik van verschillende 2D technieken. Zo laat je zien dat dat je de verschillende 2D-materialen en –technieken beheerst. We gaan ook gebruik maken van de complementaire kleuren.

Kerndoelen:
54:
De leerlingen leren beelden te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56:De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

Handvaardigheid 3D Groep 3-4-5: juf Annette

Groep 4-5   Groep 3 volgt een ander programma; zij krijgen lessen van kunstenaar Marloes Veelenturf. 

Kerndoel 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 54
  De leerlingen leren beelden gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor cultureel erfgoed.

In de eerste les volgen de leerlingen een workshop bloemschikken bij Hovenier Schraven en maken ieder een bloemstukje. In les twee en drie maken de leerlingen een kasteel van keukenrollen. Ze bekijken eerst hoe een kasteel eruit; hoe is het opgebouwd. Daarna ontwerpen zij op papier een kasteel en gaan het daarna maken.

 

Handvaardigheid 3D groep 6-7-8: Juf Cara

In de lessen handvaardigheid 3D komen de volgende kerndoelen aan bod:
Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Kerndoel 57: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Les 1: We bekijken gebouwen uit de hele wereld (en uit Wijchen) en bekijken welke geometrische vormen hierin gebruikt zijn. We maken kennis met geometrische vormen & maken een aantal figuren van papier, waarbij we gebruik maken van een uitslag.

 

Les 2: We maken een ontwerp voor een nieuw gebouw in Wijchen. We experimenteren met het gebruiken van verschillende geometrische vormen.

Les 3: We maken ons gebouw met stevig papier en karton. We maken hierbij gebruik van uitslagen met plakrandjes.

 

Tekenatelier groep 3, 4, en 5: Juf Inge en juf Lieke  

Er wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Les 1 aan het eind van de les hebben de leerlingen een schilderij gemaakt waarbij zij gebruik hebben gemaakt van rechthoekige vormen en de primaire kleuren.  Zij hebben zich laten inspireren door Mondriaan. 

Les 2: Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend in het gebruik van kleurpotlood en het schetsend tekenen.  Ze hebben laten zien dat ze dik en dun met een potlood kunnen tekenen. Ze hebben gekeken naar de vormaspecten en kenmerken van zichzelf laten deze in de tekening terugkomen (bijvoorbeeld een bril, krullen etc.).

Les 3: Aan het eind van de les hebben de leerlingen vanuit een krabbel een wezen met menselijke en/of dierlijke kenmerken gemaakt. Zij kunnen deze kenmerken benoemen. Daarnaast hebben zij met houtskool leren werken en hebben zij hierbij verschillende manieren/technieken toegepast zoals het vervagen van de lijnen, donker/lichte tinten, ‘uitwrijven’. 

 

Tekenatelier groep 6,7 en 8: Juf Lieke  

Er wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Les 1 De leerlingen maken kennis met de kunstenaar Ion Barladeanu. 
Ze maken een collage (surrealistische pop art) van tijdschriften en oud papier. De leerlingen beschouwen kunst. 

Les 2: De leerlingen maken kennis met de kunstenaar Vincent van Gogh.  Ze maken een schets waarbij ze de geleerde tekentechnieken toepassen.

Les 3: De leerlingen oefenen met het mengen van verf en het zoeken naar interessante kleurcontrasten.

Leerlingen ervaren dat een beperking in beeldende middelen  (kleur) verrassende en verschillende resultaten op kan leveren.

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl