apr 26, 2018

Indeling groepen 2018-2019


Spannend…hoe gaan we de groepen indelen?

Hieronder de uitwerking, motivatie hiervoor en de wijze waarop we onze kinderen nu aan het verdelen zijn. Tot slot laten we u weten wanneer bekend zal worden gemaakt welke docent (-en) voor elke groep gaan werken.

 

De uitwerking indeling 9 groepen schooljaar 2018-2019

Groep 1-2  Begin schooljaar ongeveer 20 leerlingen.

Groep 1-2  Begin schooljaar ongeveer 20 leerlingen.

Groep 2-3 telt 26 leerlingen (geen tussentijdse groei)

Groep 3-4 26 leerlingen

Groep 3-4 26 leerlingen

Groep 5 20 leerlingen

Groep 6 27 leerlingen

Groep 7 24 leerlingen

Groep 8 28 leerlingen

 

De motivatie tot de uiteindelijke definitieve indeling:

Het proces tot de uiteindelijke indeling heeft binnen het team veel aandacht gehad. Hierbij speelde drie zaken een belangrijke rol. Te weten:

  1. Het enorm hoge aantal leerlingen in de nieuwe groep 3.

  2. Onze uitwerking implementatie De Noordwijke Methode binnen het ochtendprogramma, waarin we uiteindelijk streven naar gepersonaliseerd leren. De eerste stap hiertoe is zorgen dat in alle groepen pedagogisch en didactisch sterke docenten functioneren.

  3. Visie team Viersprong, die met elkaar streven naar een intensivering van samenwerking binnen het team, waarbij we op de lange termijn streven naar combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

 

Op welke wijze gaan we de leerlingen in de groepen 0 (instroom)-1-2-3 en 4 verdelen?

We weten dat het een onmogelijke opgave is om met de wensen van ouders/verzorgers rekening te houden. Daarnaast zien wij uw kind (-eren) in de schoolse situatie. De docent weet welke kinderen op school een goede invloed op elkaar hebben. Daarnaast weet de docent veel meer, wat wij niet kunnen communiceren naar ouders/verzorgers. En met deze privacy gevoelige gegevens gaan wij aan de slag met het verdelen. Dat maakt dat het gesprek hierover met ouders/verzorgers onmogelijk kan worden gevoerd.

In schema onze wijze van indelen:

  1. Docenten bekijken welke combinatie leerlingen een goede invloed op elkaar hebben, en welke leerlingen beter niet langer samen zouden moeten werken in één groep. Het belang voor de groep als geheel staat boven het individuele belang.

  2. We brengen in kaart welke extra zorg geboden moet worden en verdelen deze extra zorg over de groepen.

  3. We streven naar een eerlijke verdeling jongens en meisjes binnen elke groep.

  4. We streven naar evenveel leerlingen in elke groep, ook binnen een leerjaar.

  5. We bedenken welke leerlingen gebaat zijn om in groep 2-3 het onderwijs te gaan volgen. En welke leerlingen zijn gebaat om naar groep 3-4 te gaan?

We begrijpen dat bovenstaand vertrouwen van ouders/verzorgers vraagt. De indeling van de kinderen zal de komende weken in beslag nemen. Dit proces vraagt tijd, distantie en een grote zorgvuldigheid van elke betrokkenen. De indeling komt tot stand door het inzicht van de docenten, Intern Begeleider en zal definitief worden goedgekeurd door de directeur.

  

En wanneer weten we welke docent (-en) er voor welke groep worden geplaatst?

Deze indeling kunt u in juni 2018 verwachten. Op dit moment voeren we gesprekken met de verschillende docenten en denken we nog heel goed na over de bezetting in elke groep.

Voor de huidige groep 6 geldt dat wij vinden dat hier teveel verschillende docenten voor hebben gefunctioneerd. Voor deze groep geldt dat wij een hoge prioriteit stellen in stabiliteit en rust.

In de hoop u voldoende te hebben geïnfomeerd,

Mede namens het team,

Directeur Carlina van den Heuvel

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl