mei 24, 2018

In gesprek met ouders over onze berichtgeving combinatiegroepen


Vanmorgen heb ik een gesprek gevoerd met (een deel van onze) ouders, uit de groepen 1, 2 of 3.

Dit betreft de berichtgeving over combinatiegroepen in het schooljaar 2018-2019.

Het was ons als team duidelijk dat er behoefte is aan meer informatie.
Uw vragen, meningen of opmerkingen hebben we ontvangen.
Dank hiervoor.

We nemen deze informatie mee naar het team, en richting de MR.
Voor alle ouders die denken dat het ons is 'overkomen' dan we veel leerlingen in de huidige groep 2 hebben geplaatst. Dat is niet zo. Dat wil ik graag hieronder toelichten.

Op basis van de informatie die ons is verstrekt i.v.m. de krimp in Wijchen, sturen we als school heel bewust op de bezetting van negen groepen. Het is voor ons belangrijk om niet minder dan 200 leerlingen te kunnen tellen op 1 oktober, van elk jaartal. We willen immers niet de derde school in Wijchen zijn, die zou moeten fuseren of verdwijnen.

Met de bezetting van negen groepen, streven we nu jaarlijks naar een aantal van rond de 220 leerlingen.

Waarom niet meer kinderen? Op het moment dat we teveel kinderen aannemen, moeten we naar een andere locatie met een groep. Dat werkt ons onderwijssysteem niet langer. Dat willen we dus niet.

Het aantal leerlingen in groep 1-2 liep in het verleden einde schooljaar op naar 38 leerlingen, Dat hadden we in het begin van dat schooljaar niet zien aankomen. Dat is wel zo.  Aangezien ouders/verzorgers kinderen soms pas één week voor de vierde verjaardag inschrijven, kunnen we onvoldoende sturen op het aantal leerlingen in elke groep. Om deze reden vragen we nieuwe ouders/verzorgers om kinderen zo snel mogelijk in te schrijven.

Feit dat we nu een leerlingaanname stop hanteren in enkele groepen, heeft te maken met het feit dat we bewust blijven sturen op 220 lerlingen. We tellen het meerjarenoverzicht voor de komende schooljaren en bespreken dit met de MR.

Ik realiseer me dat ik nu slechts één van de vele vragen voor u heb uitgewerkt.
We gaan nu goed nadenken over alle vragen, meningen en opmerkingen die we hebben gehoord, of toegestuurd hebben gekregen.
Vervolgens gaan we goed nadenken hoe en wanneer we de informatie aan u willen verstrekken.

Tot slot. Fijn dat ouders/verzorgers allemaal zo betrokken zijn.

We moeten samen zorg dragen voor onze prachtige school, met een geweldig onderwijsconcept voor uw kinderen.

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl