mei 29, 2018

meester Jeroen afwezig


Van vrijdag  vrijdag 1 t/m vrijdag 8 juni a.s is meneer Jeroen afwezig. Hij heeft dan een aantal verlofdagen. In deze week zijn er geen bijzonderheden voor groep 5 gepland, dus dat komt mooi uit.

We zijn deze week gestart met cito leerlingvolgsysteemtoetsen en pakken de draad vanaf maandag 11 juni a.s. weer op.

Waar we ook de draad mee oppakken zijn voor wat betreft het rekenen, de tafels van vermenigvuldiging. Die moeten eind groep 5 en in groep 6 vlekkeloos "zitten" !!                                                                                                                                              Eind juni volgt er weer een overhoring waarin alle tafels (1 t/m 10) kris-kras door elkaar gevraagd worden.  Met de "vakantiedip" die daarop volgt is het dus écht van groot belang dat behalve op school, ook thuis weer even regelmatig geoefend wordt, om te voorkomen dat alles straks in augustus (diep) is weggezakt ... 10 minuutjes per dag oefenen  is al voldoende. Om het een beetje leuk te maken oefenen we in de klas in verschillende spelvormen. Uw kind kan u dit vlekkeloos uitleggen... ! Natuurlijk staan ook websites als "tafeltrainer"  op uw pc ter beschikking. Heel veel succes!