mei 30, 2018

Hallo allemaal, wat fijn dat jij er bent! Word jij volgend jaar ook Luizenmoeder?!


De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage EUR 20,-, waar wordt die voor gebruikt? Met deze brief willen wij als ouderraad jullie nog een keer extra informeren over de activiteiten die de ouderraad samen met enthousiaste ouders organiseert voor de kinderen van De Viersprong.

Het is al weer bijna de laatste schooldag. En dat willen we ook op De Vierspong vieren met de kinderen. Een leuke en gezellige invulling van de laatste schooldag, vraagt om creatieve en enthousiaste ouders. Zonder hulp lukt het niet. Ook het versieren van de aula rond Kerst en met Pasen, gebeurt door ouders die vanuit de verschillende werkgroepen bovendien leuke activiteiten bedenken en organiseren. Achter de schermen wordt er gedurende het schooljaar druk gewerkt aan het organiseren van het sinterklaasfeest, aan de boekenruilbeurs in de Boekenweek, de carnavalsoptocht met Carnaval en de oliebollen tijdens de kermis!

En ook tijdens de Avondvierdaagse is de ouderraad zichtbaar; langs de route van de Avondvierdaagse staan de leden van de werkgroep Avondvierdaagse  en de hulpouders klaar met koffie, thee en limonade en met de nodige verfrissende versnaperingen! 

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de ouderbijdrage!

Langs deze weg willen wij als ouderraad jullie nog een keer op de hoogte brengen van het belang van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook van jullie steun en hulp en de mogelijkheid om lid te worden van de ouderraad. Om alle activiteiten ieder jaar te kunnen organiseren is de ouderbijdrage hard nodig! In week 23’2018 vindt de laatste incasso plaats voor het schooljaar 2017 – 2018. Voor kinderen die na 1 januari 2018 zijn gestart bedraagt de ouderbijdrage EUR 10,-. Mocht je nog geen machtiging hebben afgegeven, doe dat dan alsnog. Je kunt de machtiging downloaden via de site van De Viersprong. Het is ook mogelijk om de  ouderbijdrage over te maken. Dat kan op NL17ABNA 0518552748, ten name van Ouderraad Viersprong met vermelding van de naam van het kind.

De volledig ingevulde en ondertekende machtiging kan je achterlaten in de brievenbus van de OR. Deze hangt voor in de hal van de school. Mocht je al een machtiging hebben ingevuld en afgeven, hartelijk dank, namens alle kinderen van De Viersprong!

Tot slot, ook voor komend schooljaar 2018 – 2019 hebben we weer nieuwe leden voor de ouderraad nodig. Dus, vind je het leuk om samen met anderen één of meerdere activiteiten gedurende het schooljaar te organiseren, meld je aan! Ook zijn we voor komend schooljaar weer op zoek naar enthousiaste groepscontactouders. Als groepscontactouder neem je ook deel aan de ouderraadvergaderingen. Lijkt het je leuk om lid te worden van de ouderraad en/of groepscontactouder te worden volgend schooljaar, laat dan je naam, telefoonnummer en emailadres achter bij juf Cara of stop een briefje met jouw gegevens in onze brievenbus (voor in de hal van de school). Geef ook even aan in welke groep jouw kind zit. Wij nodigen je dan uit voor de eerste volgende OR vergadering! We vergaderen 6 x per jaar. De data vind je op de site van De Viersprong, tabblad OR. Misschien tot snel!

Groeten bestuur ouderraad, namens deze Jessica Laurense

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl