jul 4, 2018

Vacature MR


Na de afgelopen jaren zeer betrokken te zijn geweest bij het reilen en zeilen van school, actief en positief mee te denken in beleid, en met veel plezier de vergaderingen te hebben bijgewoond, gaat Tom Kokke de MR verlaten. Namens de MR willen we Tom bedanken voor zijn enorme inzet en bijdrage.
 
Dat betekent ook dat er een plek vrijkomt voor een ouder in de MR. Wie weet zijn we wel op zoek naar jou!
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een mooie visie voor de MR. Ons motto is: de school in positieve zin te ondersteunen. Samen ervoor zorgen dat de directie, het team en de kinderen geholpen worden het beste naar boven te halen. Discussiëren over het hoe, wat en waarom. Meedenken en meehelpen als het gaat over inhoud, beleid en invulling.  De huidige MR vindt het erg belangrijk dit zo open en transparant mogelijk te doen. De directie is om die reden uitgenodigd voor alle vergaderingen. Zo houden we lijnen kort. Ook vergaderen we niet maar 6x per jaar maar maandelijks om zo sneller te kunnen handelen.
 
Zie jij jezelf als nieuwe ouder in de MR? Dan vragen we je een brief te sturen naar mr@viersprongwijchen.nl met daarin de volgende gegevens: je naam, de naam en groep van je kind en je motivatie om bij de MR te komen, wat zou jij willen bijdragen? Deze motivatie zal in een later stadium worden gebruikt bij de verkiezingen.
 
We willen ook de ouders van kinderen die aan het begin van het komende schooljaar instromen uitnodigen om te reageren. Daarom willen we de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar de vacature open laten staan.
 
In de derde week van het nieuwe schooljaar zullen we de kandidaten bekend maken middels een nieuwsbrief. Alle ouders hebben dan het recht om te stemmen op hun favoriete kandidaat, bij maar 1 kandidaat wordt deze automatisch gekozen. Hoe de stemming zal plaats vinden zijn we nog aan het onderzoeken. Daarover volgt begin volgend jaar meer.
 
We zien ernaar uit je brief te ontvangen!
 
Hartelijke groet,
Jeroen Verhoeven, Milou Duijghuisen, Tom Kokke en Barbera Koopsen

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
20 december 2018
schoolactiviteit
Kerstviering
23 december 2018
algemeen
Verjaardag juf Lieke
24 december 2018 tot 04 januari 2019
vakantie
KERSTVAKANTIE
27 januari 2019
algemeen
Verjaardag juf Ilse
4 februari 2019 tot 15 februari 2019
belangrijk
Adviesgesprekken groep 7 & 8

nadebel