aug 17, 2018

Lessen meer- en hoogbegaafde groep


Wanneer vinden de meer- en hoogbegaafde lessen plaats voor 3-4-5?
De lessen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen starten en eindigen tegelijk met de lessen van de NWM. In de week van de opening start de eerste les en in de week van de afsluiting sluit het project en is de laatste les van het project.  
Dat betekent voor 3-4-5 dat de eerste les op donderdag 6 september van 10.30-12.00 uur plaatsvindt. De lessen worden gegeven door Rea van Duren (hoogbegaafdheidsspecialist).  
Er zal geregeld informatie op de site komen te staan over de inhoud van de lessen.

Zijn er vragen of opmerkingen over andere zaken m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid, dan kunt u bij Rea terecht (rea.van.duren@kansenkleur.nl)