aug 17, 2018

Lessen meer- en hoogbegaafde groep


Wanneer vinden de lessen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van 6-7-8 plaats?

De lessen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen starten en eindigen tegelijk met de lessen van de NWM. In de week van de opening start de eerste les en in de week van de afsluiting sluit het project en is de laatste les van het project.  
Dat betekent dat de eerste les van dit schooljaar op maandag 3 september voor 6-7-8 van 9.00-12.00 uur plaats vindt. De lessen voor 6-7-8 worden gegeven door Cara Smeele. 
Voor vragen en opmerkingen over de lessen kun je bij Cara terecht (cara.smeele@kansenkleur.nl).

Zijn er vragen of opmerkingen over andere zaken m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid, dan kunt u bij de hoogbegaafdheidsspecialist Rea van Duren terecht (rea.van.duren@kansenkleur.nl). 

Er zal geregeld informatie op de site komen te staan. Elke week zal er huiswerk op de site worden geplaatst en/of informatie over de inhoud van de lessen.