aug 22, 2018

Informatie groep 3


Praktische zaken groep 3.

Wie ben ik?
Ik ben juffrouw Lieke, 29 jaar en woon samen met mijn man Michael in Wijchen. Ik kom uit een echt onderwijsgezin. Ik geniet van lesgeven, sporten, winkelen, koken, zon, vrienden en familie.
Mocht u nog meer over mij willen weten, kom gerust even binnen!

Werkervaring
In 2010 ben ik afgestudeerd aan PABO Groenewoud.
2010-2011 Groep 1-2 de Regenboog -Groep 1-2 Trinoom
2011-2012 Groep 1-2 ’t Palet
2012-2013 Groep 3 en groep 8 Samsam
2013-2014 Groep 5 Wingerd en groep 7 Samsam
2014-2015 Groep 6 De Viersprong op ma t/m vrij
2015-2016 Groep 6 De Viersprong op ma t/m vrij
2016-2017 Groep 3 De Viersprong op ma t/m vrij
2017-2018 Groep 3 De Viersprong op ma t/m vrij
En ook dit schooljaar werk ik fulltime in groep 3.

Juffrouw Annette vervangt mij 8 woensdagen, zodat ik buiten de groep aan andere schooltaken kan werken. Dit zijn de volgende woensdagen: 05-09-2018, 07-11-2018, 21-11-2018, 16-01-2019, 30-01-2019, 13-03-2019, 15-05-2019, 12-06-2019

Dan wat praktische zaken:

 • 10 minuten voor tijd mogen de kinderen naar binnen.
  We willen dan ook echt om 8.30 uur beginnen.
 • Het is fijn als uw kind voor schooltijd thuis even naar het toilet gaat.
 • Fruit en drinkpauze, houd het gezond en geef niet teveel mee.
 • Voor veel kinderen is de overgang van kleuters naar groep 3 een grote omschakeling.
  In groep 3 worden andere eisen gesteld dan in de kleutergroep;
  Ze moeten langer stil zitten, stiller werken. Ze krijgen een hoop informatie, meer werken/minder spelen. Vaker instructie, die ze meteen moeten verwerken.
  Een goede luisterhouding is dus van groot belang.
  De kinderen moeten fit zijn, dus niet te laat naar bed.

 • Goed contact met u. Geef signalen door (hoofdpijn, buikpijn)

Leer uw kind zelf verantwoordelijk te zijn

 • voor hun drinkbekers/fruit, gymspullen e.d.
 • voor hun gedrag/taalgebruik
 • In de klas krijgen de kinderen taken. We zijn samen verantwoordelijk voor de groep.

Groepscontactouders:
Bregje Reichgelt-Jansen (moeder van Sanne) en Aline Rensen (moeder van Nikki v W) zijn de GCO dit schooljaar. Zij zullen regelmatig om uw hulp vragen bij uitjes.

Verjaardagen kunnen in principe elke dag gevierd worden. Ik hoor graag van te voren op welke dag uw kind de verjaardag wil vieren. De verjaardag wordt zonder ouders gevierd.  Wel kan de leerkracht foto’s maken.

Gesprekken en rapportage

 • twee keer per jaar een portfoliogesprek met kind en ouders

 • twee keer per jaar een portfoliogesprek met alleen het kind

 • twee keer per jaar een rapport (portfoliomap)

 • Zie ouderportaal voor resultaten van methodetoetsen 

De vakken in groep 3
Rekenen
 Wat leert uw kind dit jaar?

 • Getallenlijn
 • Meer/minder
 • Vijfstructuur (verkort tellen)
 • Splitsen
 • Automatiseren t/m 10   dubbelen / bijna dubbelen
 • Rekenen t/m 20 met rekenrek
 • Tellen t/m 100
 • Klok, hele en halve uren en de tijd verbinden aan momenten van de dag
 • Geld, hele euro’s
 • Turven en tellen

Lezen Lijn 3 Wat leert uw kind dit jaar?

Dit jaar zit uw kind in groep 3. Een spannend jaar, waarin de nadruk ligt op het leren lezen, ook wel ‘aanvankelijk lezen’ genoemd. Voor taal en lezen werken wij met Lijn 3, een taal- en leesmethode van uitgeverij Malmberg. 

Aan het begin van het schooljaar stappen de kinderen in buslijn 3.
De chauffeur, Ben Bus, rijdt hen in de loop van het jaar langs twaalf haltes (ofwel 12 thema’s): van ‘De nieuwe groep’ naar ‘Het is feest’ en van ‘Zon, maan en sterren’ naar ‘Overal water’. Als de kinderen aan het eind van het jaar uitstappen, zijn ze helemaal klaar voor groep 4.

Bij elk thema hoort een ouderbrief waarin wordt toegelicht wat uw kind dat thema gaat leren. Ook staan er tips in de brief over wat u met uw kind thuis kunt doen om op een leuke manier te oefenen met lezen. Deze brief staat aan het begin van elk thema op de schoolsite.

Werken op drie niveaus:

Omdat niet alle kinderen hetzelfde leesniveau hebben, werken we met drie niveaus. Alle kinderen krijgen uitleg en hulp (instructie) op hun eigen niveau. Zo halen we het beste uit ieder kind.

Risicolezers:                      dat zijn de kinderen die wat extra begeleiding en instructie van de leerkracht nodig hebben om de leerdoelen te halen.

Gemiddelde lezers:       dat is de grootste groep kinderen.

Goede lezers:                   dat zijn de kinderen die al kunnen lezen aan het begin van groep 3.

Deze goede lezers werken vanaf thema 2 in een eigen werkboek en met eigen leerdoelen op een hoger niveau. De niveaus liggen niet vast: we toetsen de kinderen regelmatig om te kijken of de indeling nog klopt.
We werken met alle kinderen toe naar leesniveau AVI-E3. Dat is het niveau dat de kinderen eind groep 3 zouden moeten kunnen. De goede lezers zijn dan vaak al een niveau verder (AVI-M4 of hoger).

Samen leren lezen

Ondanks dat we op drie niveaus werken, vinden we het wel belangrijk dat de kinderen als groep ook samen lezen. De kinderen hebben daarom allemaal een eigen leesboek, met een unieke dubbele leeslijn: in één verhaal staan zowel teksten voor de hele groep (witte achtergrond) als teksten voor de goede lezers (gekleurde achtergrond).
Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting, waarin we praten over de tekst of aan elkaar laten zien wat we gedaan hebben.
De kinderen leren dus echt samen lezen en de groep blijft echt een groep.

De letter centraal

Letterkennis is de basis van het lezen. In Lijn 3 staat dan ook niet een woord, maar een letter centraal. De letters worden op allerlei manieren aangeboden. Bijvoorbeeld met audio- en visuele hulpmiddelen, zoals een aansprekend letterfilmpje, en met motorische ondersteuning, zoals de vormenpen op het digibord.

… en (expliciete aandacht voor) woordenschat

Voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordkennis nodig. De kinderen krijgen aparte lessen woordenschat waarin nieuwe woorden worden aangeboden binnen de context van het thema. Dat doen we altijd met afbeeldingen erbij.

Wereldoriënterend

In groep 3 wordt de wereld van kinderen steeds groter. Ze willen weten hoe dingen werken en hebben een grote interesse in wereldoriënterende kennis. Wereldoriëntatie komt op allerlei plekken in de methode aan de orde: in themafilmpjes, in een thema-prentenboek, in het leesboek, in de lessen mondelinge communicatie. In de extra lessen wereldoriëntatie en in de ontdekhoek gaan de kinderen zelf onderzoeken en experimenteren. Zo leren de kinderen veel meer dan alleen lezen …

Alle letters die in de leeslessen worden aangeboden krijgen een plekje op het grote klankenbord.

We maken onderscheid in:

 • lange klanken;

 • korte klanken;

 • tweetekenklanken;

 • medeklinkers;

 • andere klanken (aai-ooi-oei).

De indeling in klankcategorieën is gevisualiseerd met gebouwen.

Het rijtjesboek is een effectief hulpmiddel om te oefenen met het vlot en foutloos lezen van woorden en zinnen.

 • De kinderen oefenen zelfstandig, in tweetallen en klassikaal.

Bij spelling leren de kinderen om woorden die ze horen in klanken te hakken.

 • De klapper met hakkaarten helpt hen hierbij.

Met de oefensoftware kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag op de pc.

 • Ze oefenen op hun eigen niveau met lezen, spelling en woordenschat.

Lijn 3 heeft een bijpassende schrijfmethode: Klinkers.  

 • Klinkers sluit in groep 3 naadloos aan bij Lijn 3. De methodes hanteren dezelfde lettervolgorde en hebben dezelfde thema’s.

Creatieve vakken

 • We hebben elke woensdagmiddag van 12.30- 14.00 uur gymles bij Arcus. De gymlessen worden gegeven door gymdocent Wouter Dillesse en een aantal woensdagen door mijzelf.
  De kinderen zorgen ervoor dat ze deze dag een gymtas met T-shirt, sportbroek en gymschoenen bij zich hebben.

 • Handvaardigheid en tekenen

 • Muziek-drama-dans  

 • Engels Groove me

 • ICT

 • Vanaf januari krijgen de kinderen op dinsdag en donderdagmiddag atelierlessen. Op vrijdagmiddag een keuzeatelier.

SEO
Om kinderen sociale vaardigheden te leren werken we met de methode Fides.

Monoloog in de klas.

 • Ik-koffer

Wat kunt u thuis doen?

 • Jeugdjournaal/klokhuis kijken: moeilijke woorden bespreken en vragen stellen

 • Lezen: 15 minuten voor het slapen gaan (biebboeken op AVI-niveau)

 • Sites: op een spelende manier bezig zijn met leren


Samen maken we er een goed jaar van!

Juffrouw Lieke