aug 24, 2018

Denken, delen en uitwisselen


De leerlingen hebben deze week nagedacht over het nieuwe schooljaar. Zo hebben ze antwoord gegeven op de vragen als: Wanneer heb jij het fijn in de klas? Wat kun jij doen om het schooljaar goed te laten verlopen? Wat verwacht jij van groep 5? Welke regels zijn nodig om alles goed te laten verlopen in onze groep?