aug 26, 2018

week 2


De eerste week zit er al al op!

De kinderen zaten al weer snel in het vertrouwde ritme. Er kon al weer hard gewerkt worden.       Zes weken vakantie was lang, dus natuurlijk moeten er nog wel wat puntjes op de i gezet worden . En daar gaan we nog wel even mee door.

Meneer Roel was meteen de eerste week ook al op donderdag in de groep. Dat zal nog 27 keer gebeuren dit schooljaar. Dat wordt een routine dus.

Waarschijnlijk vanaf vrijdag a.s. al,  komt er een studente in de klas. Juffrouw Jada zal tot aan de Kerstvakantie elke vrijdagochtend in groep zes aktief zijn.

Voor dit schooljaar hebben we weer een aantal afspraken binnen de school en binnen de klas. Op maandag t/m donderdag starten we om 08.30u met technisch lezen. Omdat we hierbij klasoverstijgend oefenen is het van belang dat de kinderen écht om 08.30u in de klas zijn! Anders lopen er diverse schema's in het honderd. Dat willen we elkaar niet aandoen!

Voor wat betreft de gym: Wie geen gymspullen bij zich heeft, kan niet mee met de gym en blijft op school in een andere klas.

Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen met meneer Jeroen. Om voldoende tijd voor nakijkwerk en lesvoorbereiding te kunnen waarborgen wordt voor gesprekken tijd gereserveerd tussen 14.30-15.30u, van ma. t/m do. maximaal 15 minuten per kind. Het is dus belangrijk om in zo'n gesprekje vlot ter zake te komen, om de tijd optimaal te kunnen besteden. Maar daar gaan we wel uit komen!

en tot slot: Deze week is meneer Jeroen er op vrijdag niet.