sep 6, 2018

Is dit ons nieuwe MR lid? Stem mee!


Beste ouders,

Zoals jullie weten heeft Tom Kokke afgelopen jaar afscheid genomen van de MR waardoor er een vacature bij de MR vrij kwam. In de afgelopen 2 maanden hebben maar liefst 5 ouders “gesolliciteerd” om bij de MR te komen, wat wij fantastisch vinden. Volgens het protocol moeten jullie, de ouders van school kiezen welke ouder jullie het meest geschikt vinden. In onderstaande mail leggen we uit hoe dat werkt en stellen we alle 5 de kandidaten voor met een uitleg waarom zij interesse hebben om MR lid te worden.

Wanneer en hoe stemmen?

Donderdag 20 september van 08.20 - 09.30u en van 13.50 - 14.30u  kunt u uw stem uitbrengen in de aula via stembriefjes. Stembiljetten worden verzameld en aan het einde van de dag geteld.  

Wie zijn de kandidaten?

Voostellen elke kandidaat

Tino van Iersel

Ik ben Tino van Iersel, vader van Tom (groep 6) en Suze (zojuist de Viersprong verlaten), en partner van Elles Simonetti.  

Ik denk in oplossingen en niet in problemen. Dat zit in mijn aard en met die instelling wil ook graag in de MR een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs voor alle kinderen op de Viersprong.  Actief, want ik heb er een hekel aan om alleen maar te zeggen wat er niet goed gaat.  

Vijf jaar geleden zijn wij bewust overgegaan naar de Viersprong als school voor onze kinderen. Deze school wilde meer dan alleen maar voldoen aan de basisnormen en afgerekend worden op citoscores. De Viersprong koos niet de makkelijkste weg en voerde vernieuwingen door met als doel een inspirerende leeromgeving te bieden voor alle kinderen. Onze ervaring met het schoolteam de afgelopen jaren is dat ze erg open staan voor de (onvermijdelijke) feedback van ouders en dat ze er daadwerkelijk wat mee doen. Dat vind ik erg prettig en het motiveert me om namens alle ouders in de MR een kritische maar positieve bijdrage te leveren.  

De ambities van de Viersprong ondersteun ik. Wel wil ik er met het MR-team voor zorgen dat nieuwe plannen haalbaar blijven en niet ten koste gaan van andere goede dingen. Daarnaast heb ik veel ervaring op het gebied van communicatie. Ik kan daarmee de school helpen om de communicatie tussen school en ouders verder te verbeteren.  

 

Fanny Koele-Jansen

Mijn naam is Fanny Koele-Jansen en moeder van twee kinderen: Madelon (4) en Joey (1). Sinds april van dit jaar zit onze oudste dochter, Madelon, in de klas bij Marieke. Zij heeft het onwijs naar haar zin! Over een goede twee jaar is onze zoon Joey vier jaar en kan hij hopelijk ook naar de Viersprong. Naast dat ik moeder mag zijn, werk ik inmiddels 13 jaar bij Centralpoint op de marketing & communicatie afdeling. Hier heb ik ruim drie jaar in de OR gezeten en veel ervaring opgedaan als secretaris. Ik heb vooral geleerd om goed uit te zoeken wat de rechten en plichten zijn en dat je sterk in je schoenen moet staan om de belangen van iedereen goed te kunnen behartigen. (Door de werkdruk in mijn functie ben ik afgetreden als OR-lid.) 

Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de Viersprong en ik wil graag meedenken over het beleid van de school. Ik ben een gevoelsmens en zal daarom altijd in eerste plaats denken aan de betrokkenen. Ik vind het erg belangrijk dat elk kind zich op school prettig voelt en dat ze zich binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat ik mijn steentje hieraan mag bij gaan dragen!

 

Ilse van Dorland-Verhagen


Mijn naam is Ilse van Dorland-Verhagen, moeder van Eva van Dorland. Eva gaat zit dit jaar in groep 3 in de communicatieklas 2/3. Ik ben 41 jaar jong. Naast Eva heb ik nog 2 zoons. Marc van 15 en Thijs van 13. De reden dat ik graag lid wil worden van de MR is dat ik bij mijn beide zoons op school ook lid ben geweest van de MR. Ik houd van beslissingen nemen, van beleid maken en van meedenken over wat belangrijk is voor de school en onze kinderen.  De scholen waar ik in de MR heb gezeten waren Het Baken in Harderwijk en SO4 de Windroos in Nijmegen. Als ouder vind ik het erg belangrijk om betrokken te zijn bij school. Daarnaast vind ik vooral ook leuk.

 

 

Janneke Fleuren

Enthousiast meld ik mezelf aan voor een plaats in de medezeggenschapsraad van de Viersprong. Waarom? Omdat ik graag constructief meedenk over het reilen en zeilen op de (nieuwe) school van mijn kinderen. Wij zijn sinds kort verhuisd naar de Esdoornstraat en de kinderen zijn daarom nieuw op de Viersprong!  Ruben zit in groep 5 en Babet in groep 2. Graag draag  ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling  van de school en daarmee aan de persoonlijke groei en het plezier van mijn schoolgaande kinderen.  Ik ben iemand die denkt in oplossingen, positief kritisch is en altijd veel kansen en mogelijkheden ziet. In mijn vrije tijd ben ik creatief, ik zing en sport. Daarnaast heb ik een praktijk voor ergotherapie en werk ik als (freelance) docent aan de opleiding ergotherapie. Om mijn betrokkenheid bij de school te vergroten zou ik graag lid worden van de MR.

 

Sebastiaan van Swam

Ik ben Sebastiaan van Swam, getrouwd met Karin en samen zijn we trotse ouders van Mees (groep 2/3) en Jip (19 maanden). Nadat ik zelf vanaf 1983 tot 1991 op de Viersprong heb gezeten is vorig jaar onze zoon Mees in groep 1/2c begonnen. Ondanks dat de school niet bij ons in de wijk ligt, hebben we bewust voor de Viersprong gekozen vanwege de visie van de school en de Noordwijkse methode. Ik ben in het dagelijks leven Technical Manager Operations bij Shiloh in Oss (een groot Amerikaans automotive concern) en heb daarmee veel te maken met organisatie en structuur. Als MT lid ben ik veel betrokken met betrekking tot beleid, missie en strategieën binnen de organisatie.  Ik denk dat net als iedere ouder wil dat onze kinderen een leuke en leerzame tijd krijgen op de Viersprong.  Tevens hecht ik veel belang aan goede communicatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hier zal ik me als MR lid voor 100% voor inzetten. 

De reden om mezelf kandidaat te stellen voor de MR ligt in het feit dat ik alle kinderen een fijne schooltijd wens. School is een plek waar je niet alleen leert lezen, schrijven en rekenen, maar school is ook een plek waar je sociale vaardigheden leert, hoe ga je met elkaar om, hoe help je elkaar. School is de basis voor de rest van je leven. Het moet een omgeving zijn waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Mijn wens is dan ook dat als kinderen vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, ze een goede basis hebben mee gekregen om een vervolg opleiding zonder problemen in te gaan.  Daar wil ik als MR lid graag mijn steentje aan bijdragen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl