sep 6, 2018

Speerpunten jaarplan 2018-2019


“Met rode wangen van plezier en betrokkenheid, dat is wat we willen”.

We hebben in het jaarplan twee speerpunten uitgewerkt. Te weten:

1. Verbetering didactisch handelen, met rekenen als voorbeeld.

2. Borgen en verdiepen pedagogisch handelen.

Onze kinderen verdienen een goede kwaliteit van onderwijs. Het team staat hier vierkant achter en weet dat zij zich nu vooral moeten richten op het vergroten van de betrokkenheid van de kinderen. We leren samen hoe we continue vanuit analyse ons dagelijks onderwijs op hoog niveau kunnen aanbieden.

Bovenstaande onderwerpen staan centraal tijdens onze vergaderingen en op de studiedagen. Als we onze doelen halen, dan zetten we De Noordwijkse Methode nog sterker neer.

U kunt van ons verwachten dat we maandelijks communiceren wat we hebben geleerd.

 

 

 

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
28 september 2018
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
1 oktober 2018
algemeen
Verjaardag Juf Cara
1 oktober 2018
studiedag
Studiemiddag: alle groepen om 12.00u uit
3 oktober 2018 tot 12 oktober 2018
algemeen
Kinderboekenweek
9 oktober 2018
schoolactiviteit
SCHOOLFOTOGRAAF: alle groepen

nadebel