sep 13, 2018

Terugblik studiemiddag


Wat hebben wij geleerd?

We hebben als team nogmaals geleerd hoe groot de rol van de leerkracht is, om de kwaliteit voor onze basisvakken op hoog niveau te kunnen neerzetten.

Wie het leuk vind, kan hieronder lezen wat we hebben gedaan. Ik realiseer me dat dit behoorlijk veel vaktaal bevat. Mocht je uitleg wensen, dan kom gerust tijdens de inloop naar me toe.

We weten na gisteren weer hoe een goede les eruit ziet. Welke leerkrachtvaardigheden zijn dan effectief? Daarna zijn we aan de slag gegaan met onze werkdocumenten (activer woord voor groepsplan).

Ook onze eigen studiedagen en vergaderingen splitsen we in kennisdoelen, vaardighedendoelen en inzichtdoelen. Ook wij genieten van deze werkwijze vanuit De Noordwijkse Methode. 

We hebben een nieuwe inzicht. In onze werkdocumenten beschreven we als doel de norm voor de cito toetsen en de vaardigheidsgroei die we wilde behalen. Dat was zo abstract, dat het leek alsof we geen invloed hadden. Dat doen we nu anders. We voegen juist de leerdoelen uit ons blok van rekenen toe. Dan werken we bewuster aan ons leerdoel en kijken vervolgens beter vanuit analsye naar de afzonderlijke leerlingen. Wat hebben zij nog nodig, om het leerdoel te bereiken?

We werken op deze momenten intensief samen binnen het team. Alle experts kunnen helpen en een ander voorzien van feedback. Ook vanuit Expertis is er extra hulp ingehuurd. Deze man heeft Gert Gelderblom. Hij heeft ons deze middag goed geholpen om onze doelen te bereiken.

Op 25-09 en 27-09 gaan we met het rekenverbeterteam in bijna alle klassen kijken. We kijken uit naar deze dagen. Want tenslotte gaat het om de kinderen.

Groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl