sep 13, 2018

Rekenen blok 2


Doelen blok 2:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 3-4-5-6-8
Tellen met sprongen van 2