sep 19, 2018

Informatieavond meer- en hoogbegaafdheid


Een ouderinformatieavond over meer- en hoogbegaafdheid...

Neemt uw zoon/dochter deel aan de groep voor meer- en hoogbegaafdheid of bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op deze informatieavond voor meer- en hoogbegaafdheid op dinsdag 6-11-2018 van 17.00-17.45 uur op de Viersprong (aula). 

Deze avond zal er worden verteld over de invulling van de lessen die aan de leerlingen van de meer- en hoogbegaafde groep worden gegeven. Ook zullen we kort ingaan op onze doelen rondom dit onderwerp dit schooljaar. 

Mocht u nog interessante onderwerpen besproken willen hebben, dan kunt u deze via de klankgroep doorgeven of per mail aan de hoogbegaafdheidsspecialist (rea.van.duren@kansenkleur.nl). 

Heel graag tot dinsdag 6 november!

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl