sep 24, 2018

Bijeenkomst 24-09-2018


Echt of nepnieuws?

Vandaag zijn we verder gegaan met het onderwerp echt en nepnieuws. Een aantal kinderen had de huiswerkopdracht bij zich waardoor we deze artikelen konden analyseren. 
Aan de hand van een drietal vragen moesten we beslissen of het artikel echt of nep was. Een leuke oefening waarbij we tot inzicht kwamen dat echt nieuws soms ook een mening van iemand kan zijn. 
Vragen die gesteld werden: Wanneer is het artikel geschreven? Staat er een link naar een andere webiste? Wat is de bron die je hebt gebruikt? Wie heeft het geschreven?

Het huiswerk dat nog niet ingeleverd was, moet aankomende week alsnog bij mij worden ingeleverd. (Uiterlijk 1 oktober tijdens de volgende bijeenkomst) 

 

Onderzoeksvraag

Alle kinderen zijn vandaag weer verder gegaan met hun onderzoeksvraag. De meeste kinderen hebben een onderzoeksvraag gerelateerd aan hoe een bepaald dier communiceert. Ze krijgen nu twee weken de tijd tijdens de bijeenkomsten om hieraan te werken. Na de herfstvakantie gaan we de diepte in en zoeken we naar manieren waarop je informatie van internet goed kan filteren in een samenhangend verhaal in je eigen woorden. Een moeilijke maar leerzame opgave!

 

Huiswerk voor 1 oktober

Deze week is er uiteraard weer nieuw huiswerk. Schrijf een artikel dat in een krant geplaatst zou kunnen worden. Het mag een fictief (verzonnen) artikel zijn.
Je hebt vandaag tips opgeschreven voor het schrijven van een goed artikel. Houd deze aantekeningen erbij als je je stukje gaat schrijven.
Je mag op de computer werken (handig zelfs, dan kun je makkelijker fouten verbeteren). 

Ik verwacht dat alle kinderen hun huiswerk meenemen zodat we ook samen aan de vervolgopdracht kunnen werken. 

Je mag ook op school aan de opdracht werken. Overleg even met de juf of meester wanneer dit zou kunnen.