sep 26, 2018

Rekenen blok 3


Doelen blok 3:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 7-9-10
Optellen en aftrekken in pijlentaal t/m 10 (bussommen)
Ze leren ook patronen voortzetten
En klokkijken; hele en halve uren