okt 3, 2018

Nieuws van BSO Lijsterbesstraat


Vanaf 1 oktober 2018zal de BSO voor- en na schooltijd open zijn. Dus ook op woensdagmiddag, vrijdagmiddag én gedurende de schoolvakanties!

Inmiddels is school en de BSO weer op volle kracht in bedrijf. We hopen dat iedereen kan terugkijken op een fijne zomervakantie.

De komende tijd gaan we er bij de BSO met z’n allen weer een leuke tijd van maken, met gezellige en stoere activiteiten.
De kinderen van groep 2 zijn inmiddels helemaal gewend in het nieuwe lokaal vol uitdagingen. De kinderen van groep 1 hebben Melissa uitgezwaaid toen ze met zwangerschapsverlof ging. We hebben Safia welkom geheten, zij zal gedurende Melissa’s verlof op groep 1 te vinden zijn. Veel nieuws waar de kinderen aan moeten wennen, maar ze doen het geweldig!

Vanaf 1 oktober 2018zal de BSO voor- en na schooltijd open zijn. Dus ook op woensdagmiddag, vrijdagmiddag én gedurende de schoolvakanties!

Natuurlijk kan het zijn dat we er, op een rustige middag, op uit trekken.

Wil je kind een keer een vriend(in) uitnodigen om te spelen bij de BSO? Dan kan dit altijd, in overleg met de pedagogisch medewerker.

Wist je dat het mogelijk is om de BSO ook een keer gratis ter ervaren? Op onze website vind je hier meer informatie over.https://www.deeerstestap.nl/gratis-de-bso-ervaren

Hiervoor en voor andere vragen kun je altijd een pedagogisch medewerker aanspreken, of mailen naar:
wijkcentrum@deeerstestap.nl

Namens alle medewerkers De Eerste Stap

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
25 maart 2019
thema
Openingsweek thema ‘Reizen door de tijd’
29 maart 2019
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
9 april 2019
studiedag
Studiedag: alle groepen vrij
12 april 2019
schoolactiviteit
Koningsspelen
15 april 2019 tot 18 april 2019
cito
Eindtoets groep 8

nadebel