okt 3, 2018

Notulen klankgroep bijeenkomst 1 3-10-2018


Als je meer wilt weten over de zaken die de klankgroep heeft besproken, klik dan hier.

Notulen 3-10-2018 

Agenda Bijeenkomst 1 2018-2019 

 • Evaluatie schooljaar 2017-2018
 • Verslaglegging en communicatie (toevoegingen of opmerkingen)
 • Speerpunten meer- en hoogbegaafdheid dit schooljaar
 • Informatieavond hoogbegaafdheid
 • Inbreng vanuit leden (mag van tevoren worden gemaild) 

Verslaglegging en communicatie (toevoegingen of opmerkingen)

 • We gaan niet uitbreiden.4 tot 5 is naar ons idee voldoende. 
 • Ik zet een bericht op de site/in de nieuwsbrief een week voordat de activiteit plaatsvindt.
 • Notulen worden op de website geplaatst. We letten op heldere communicatie zonder (te) concrete beloften. 
 • Er is geen docent voor groepen 1-2. We willen uitdaging in de groep zien; spelenderwijs. Daar willen we op inzetten. Ik (Rea) ben de docent van groep 3-4-5. Ook ik plaats wekelijks een verslag op de site van 3-4-5. Cara is de docent van de 6-7-8 groep. 
 • De data en tijden van het inloopuurtje staan op de site en nieuwsbrief!!! Op 14-11, 20-02 en 29-05 van 13.15-14.00 uur in de lerarenlounge. http://www.viersprongwijchen.nl/news/2350/15/Inloopuurtjes-voor-ouders-met-vragen-over-meer-of-hoogbegaafdheid/  

Speerpunten meer- en hoogbegaafdheid van 18-19:  

 • Verrijking vastleggen in rapport (inzet en/of product). Zou kunnen bij extra kopje op rapport. 
 • Poweratelier vastleggen in rapport (inzet en/of product). 
 • Ouders mogen meedenken over verrijking met het kind. Kunnen hieraan ook bijdragen. 
 • Communicatie tussen poweratelier en klas. 
 • Brood en beleg lessen zijn leidend. 
 • Inspringen op wat er speelt, daarvoor moet ook ruimte zijn bij poweratelier. 
 • Verrijkingsaanbod helder bij alle docenten en ouders.
 • Onderwerp ‘de dood’ wordt één van de onderwerpen volgend schooljaar. We snappen eventuele zorgen rondom dit onderwerp. We zijn hierover in gesprek (Cara en ik). 
 • Opmerking ouder: Complimenten voor Cara die nu goed communiceert over het Poweratelier. Huiswerk wordt nu serieus aangepakt, heel goed! Vooral zo volhouden en ook op rapport verwerken! Mooi!  

Informatieavond hoogbegaafdheid 
Erg belangrijk tijdens deze avond is verslaglegging van vragen en antwoorden en de terugkoppeling daarvan naar de ouders 

 • Opmerking ouder: Heel goed! Ik ben benieuwd naar jouw voorstel voor de invulling! Ruimte voor interactie? In presentatie vorm? Wil je daarover nog feedback van ons? Graag feedback en invulling vanuit jullie; de ouders.
 • Cara en ik zullen aanwezig zijn. 
 • Voorstellen vanuit klankgroep: 
 1. Wij als docenten hoeven niet overal antwoord op te geven van ouders. 
 2. Pik vragen eruit. 
 3. Korte uitleg van wat we doen en wat er allemaal is gedaan. (wat doen we, hoe doen we het en wat weten we nog niet). 
 4. Toelichting op speerpunten en ontwikkelpunten. 
 5. Klankbordgroep en inloopuren noemen en uitleggen. 
 6. Daarna ingaan op vragen. 
 7. Klankgroep (ouder) is bereid de presentatie te lezen.  

 Evaluatie schooljaar 2017-2018: (vragen vanuit ouder, zal ook in jaarverslag terugkomen van MR, dus hieronder heel kort)
+Welke resultaten en leerpunten ziet de school(leiding)? 
Inzicht in de leerkrachtvaardigheden die nu worden ingezet binnen de verschillende groepen, ten aanzien van de HB leerlingen. 

 • Leraren kunnen effectieve leerkrachtvaardigheden inzetten voor hoogbegaafde leerlingen. 
 • Signalering is helder. 
 • Handelen in de groepen m.b.t. verrijking krijgt een prominente plaats. 
 • Aanbod poweratelier en communicatie intern en extern krijgt aandacht. 
 • Verslaglegging in portfolio wordt besproken. 
 • Beleid, missie en visie wordt helder. 
 • Individuele doelen worden vastgesteld per docent. 

+Hoe hebben de leerkrachten het programma Brood en Beleg ervaren qua onderwijsresultaten en qua belasting?
Best een belasting, vandaar dat twee docenten die dit het gehele schooljaar doen de voorkeur heeft. 

+Wat zijn de ervaringen van de kinderen zelf?
Vonden het heel leuk en verdiepend. Was wel afhankelijk van hoe dit werd ingevuld door de docent. 

+Is dit bij de kinderen nagevraagd of gaan we dat nog doen?
Ja, per project. 

+Wat zijn de ervaringen van de ouders? Wellicht goed om hier tijdens de bijeenkomst in november iets mee te doen (inventarisatie).
Mooie tip! 

Volgende vergadering:  
Bijeenkomst 2: Woensdag 9 januari 2019 
Op agenda: 

 • Zet het begin op papier (werkbaar document maken; uw kind is hoogbegaafd / dan kan uw kind deelnemen aan....? ) samen met klankgroep oprichten. Zie voorbeeld boekje groep 2-3. Rolverdeling (ook van ouder) helder beschrijven en ook samenwerking met ouders hierin oproepen. 
 • Wat vindt de klankgroep van Brood en Beleg en invulling van powerateliers?

De data waarop de bijeenkomsten zijn gepland:  
Bijeenkomst 1: Woensdag 3 oktober 2019
Bijeenkomst 2: Woensdag 9 januari 2019 
Bijeenkomst 3: Woensdag 27 maart 2019   
Bijeenkomst 4: Woensdag 19 juni 2019  

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl