okt 23, 2018

Bijeenkomst 23-10-2018


Vandaag hebben we de onderzoeksvraag en de presentaties van voor de vakantie geëvalueerd. De kinderen hebben hieruit tips en tops voor zichzelf geformuleerd waarmee ze de komende weken aan de slag gaan. 

Ook hebben we opnieuw gekeken naar de doelen die deze periode centraal staan:

· Ik ga na of het klopt wat ik vooraf dacht.
· Ik controleer of nieuwe informatie klopt en overeenkomt met informatie die ik al heb
· Ik weet wat feiten en meningen zijn. Ik kan ze uitelkaar houden.
· Ik weet wat betrouwbare en niet betrouwbare bronnen zijn. Ik kan ze uit elkaar houden.
· Ik neem bij het vormen van mijn mening verschillende perspectieven mee
· Ik gebruik eisen/criteria om een mening te vormen
· Ik onderbouw mijn mening met argumenten/ik leg uit waarom ik iets vind.
· Ik vraag door tot ik het echt begrijp
· Ik kies uit verschillende oplossingen de meest beste.

De kinderen hebben zichzelf op deze punten beoordeeld en hebben dit vergeleken met hun eigen beoordeling van de start van het thema. Elk kind heeft twee doelen gekozen om de komende periode mee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben ze hun eigen beoordelingen geanalyseerd om te kijken op welke punten ze vooruit zijn gegaan. En op welke punten ze nu meer kennis hebben, waardoor ze zich bewust zijn dat ze toch nog meer te leren hebben dan ze eerst dachten. Een mooi proces!

Huiswerk voor 29-10-2018
De komende weken gaan we rondom reclame aan de slag. Het huiswerk voor volgende week (29 oktober) is dan ook dat ieder kind twee reclames meeneemt. Het gaat om twee verschillende soorten reclames. Dus bijvoorbeeld een reclame van een supermarkt, internet provider, reclame voor een circus, etc. Ze letten hierbij op het feit dat het gaat om twee verschillende producten/diensten, verschillende vormgeving, etc. We gaan deze reclames volgende week op verschillende gebieden analyseren. Het is de bedoeling dat de kinderen deze reclames op papier meenemen!